Projekt „Sztuka Emocji”

Nasza placówka wie jak ważne są emocje! Bierzemy udział w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym Sztuka Emocji Ogólnopolski projekt edukacyjny „Sztuka emocji”, ma na celu skierować uwagę i działania nauczycieli oraz dzieci [...]

Projekt „Rowerowy Maj”

Rowerowy Maj to największa kampania w Polsce promująca zdrowy tryb życia i zrównoważoną mobilność wśród dzieci przedszkolnych, uczniów i szkół podstawowych oraz grona nauczycielskiego. Rowerowy Maj, poprzez zabawę połączoną z [...]

Projekt „Świat w przedszkolu – polska akcja humanitarna”

Celem Programu edukacyjnego „Świat w przedszkolu” jest pokazanie poprzez zabawę i rozmowy, że wszyscy jesteśmy częścią świata. Odległe geograficznie wydarzenia wpływają na nas i mamy wpływ na to co się [...]

Projekt „Finansowy Elementarz”

Rozpoczęty w 2016 roku autorski program edukacji finansowej przedszkolaków Fundacji Banku Millennium jest realizowany przez wolontariuszy Banku Millennium we współpracy z organizacją pozarządową. Jego celem jest wyjaśnienie najmłodszym poprzez zabawę [...]

Projekt „Europa i ja”

Projekt skierowany jest dla dzieci w wieku przedszkolnym Jego głównym celem jest przybliżenie wiedzy na temat krajów znajdujących się w Europie. Poprzez udział w Projekcie uczestnicy zdobędą nowe doświadczenia, rozwiną [...]

Projekt „Dotknij, poczuj, zobacz”

Głównym zamierzeniem Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Dotknij, poczuj, zobacz” jest wzbudzenie w dzieciach pasji do tworzenia, eksperymentowania i doświadczania wielozmysłowego. Projekt realizowany będzie w roku szkolnym 2022/2023 (wrzesień-maj), gdzie w każdym [...]

Projekt „Ciekawski zajączek poznaje świat muzyki”

To ogólnopolski projekt edukacyjny.  Celem jego jest wspomaganie rozwoju kompetencji matematycznych poprzez różne aktywności poznawcze dzieci w wieku przedszkolnym: językowe, plastyczne, muzyczne, ruchowe i przyrodnicze. Kształtowanie umiejętności i wiedzy z [...]

Projekt „Dookoła Polski”

W ramach realizacji projektu dzieci będą  podejmować  różnorodne aktywności inspirowane historią, legendami i ważnymi miejscami z różnych regionów Polski. Chcemy od najmłodszych lat zaszczepiać w dzieciach ideę lokalnego patriotyzmu oraz [...]

Projekt „Ciekawi świata – kulturowa podróż po globie”

Realizacja Ogólnopolskiego Programu  Krainy Innowacji Ciekawi Świata pozwoli na zdobycie podstawowej wiedzy dotyczącej wybranych zagadnień kulturowych z 6 kontynentów (Azja, Afryka, Ameryka Północna, Południowa, Europa, Australia)  Za cel nadrzędny przyjmuje [...]

Projekt „Bliżej pieska”

Podczas realizacji projektu dzieci będą mogły nieść pomoc potrzebującym zwierzakom oraz nauczą się właściwego zachowania wobec nich. „Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest [...]

Projekt „20 minut dla matematyki”

Głównym celem projektu jest realizacja Dziecięcej Matematyki® autorstwa prof. E. Gruszczyk-Kolczyńskiej w grupie przedszkolnej zgodnie z założeniami koncepcji oraz, co równie ważne, angażowanie i inspirowanie rodziców przedszkolaków do codziennej aktywności [...]

Projekt „Czytanie ma Moc”

Czytanie książek to najlepsza zabawa, jaką sobie ludzie wymyślili – napisała kiedyś Wisława Szymborska. Program Czytanie ma Moc polega na czytaniu polecanych książek wraz z dziećmi, a także na realizacji przez grupy przedszkolne cyklu warsztatów w oparciu [...]

Projekt „Książka dla przedszkolaka”

Książka (dla) Przedszkolaka to Projekt czytelniczy, w ramach którego podejmowane są działania promujące czytelnictwo wśród przedszkolaków. Realizujemy Projekt  Książka (dla) Przedszkolaka , bo chcemy,  by  Nasze  przedszkole było miejscem: …pełnym [...]

Program „Zdrowo i sportowo”

Sportowo to akcja skierowana do przedszkoli oraz szkół podstawowych. Jej głównym celem jest aktywizacja ruchowa dzieci do 10 roku życia. Realizując program, chcemy pokazać dzieciom jak fajne jest uprawianie sportu, [...]

Program „Mali Wielcy Odkrywcy”

Celem programu Mali Wielcy Odkrywcy jest propagowanie edukacji przez zachęcanie dzieci do przeprowadzania doświadczeń. Program ma zainteresować dzieci nauką i wzbudzić w nich chęci do poznawania otaczającego je świata. Zajęcia [...]

Program „Mali Wspaniali”

„Mali Wspaniali” to program ogólnorozwojowy dla dzieci przedszkolnych, który został stworzony i wprowadzony do placówek w 2008 r. przez grupę pasjonatów oraz zawodników karate.  Do zespołu dołączyli też profesorowie i [...]

Projekt „Małe laboratorium w Niezapominajce”

Głównym założeniem projektu „Małe laboratorium w Niezapominajce” jest zaspokojenie dziecięcych potrzeb, zachęcenie do kreatywnego myślenia, rozwijanie wyobraźni, zachęcenie do czerpania radości płynącej z okrywania czegoś nowego,  a zadaniem nauczyciela jest [...]

Projekt „Podróż do demokracji”

Wnioskodawca: Consensius Fundacja Europejskie Centrum Mediacji Partnerzy:  Bjerkaker LearningLab (BLL),  Przedszkole nr 56 „Niezapominajka” , Wrocławskie Centrum Opieki i Wychowania Krótki opis projektu Jaka część przedszkolaka to obywatel? Czy dzieci [...]

Projekt „Magiczna moc bajek”

Celem ogólnopolskiego Projektu jest promowanie wśród dzieci czytania bajek i baśni jako sposobu na ich rozwój, kształcenie, zdobywanie wiedzy i wychowanie szczęśliwego człowieka oraz kształtowanie postaw społecznych u dzieci w [...]

Projekt „Sprintem do maratonu”

Projekt zachęcający nauczycieli do przeprowadzenia imprezy biegowej w przedszkolu. Celem jest promocja zdrowego stylu życia, zachęcanie do aktywności fizycznej, ruchu w celu wyrobienia w dzieciach naturalnej potrzeby/ nawyku aktywnego spędzania [...]

Projekt „Mały Miś w świecie wielkiej literatury”

Projekt Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury” to wydarzenie ogólnopolskie, w ramach którego przekazywana jest najmłodszym miłość do czytania. Celem projektu jest rozwijanie i promowanie czytelnictwa we współpracy ze żłobkami, [...]

Projekt „Rodzic w przedszkolu”

Nadrzędnym celem tego Programu jest zachęcanie rodziców do współpracy w atmosferze zaufania, szacunku i zrozumienia. Postrzegania rodziców jako partnerów w doskonaleniu działań wychowawczych. Program wzbogaca rodziców o nowe doświadczenia w [...]

Projekt „Aniołkowe Granie”

Celem  Projektu jest propagowanie idei rodzicielstwa zastępczego wśród dzieci, młodzieży, rodziców i placówek edukacyjnych, a założeniem od samego początku była integracja środowisk przedszkoli, szkół i placówek opiekuńczych. Nasze działania, bo [...]

Projekt „Łasuchowo, ale zdrowo”

Projekt powstał w trosce o zdrowie i prawidłowy rozwój naszych podopiecznych. Wiadomo przecież, że prawidłowe żywienie, decyduje o zdrowiu dziecka, a racjonalne odżywianie ma bardzo duży wpływ na aktywność psychiczną, [...]