Kwiecień w grupie Żabki

Miesięczny plan pracy – kwiecień Cele ogólne: rozwijanie biernego i czynnego słownika dzieci o pojęcia dotyczące wartości: tradycja, szacunek oraz pojęć związanych ze świętami, np. palma, kraszanki, pisanki, miejscami użyteczności [...]

Marzec w grupie Żabki

Miesięczny plan pracy – marzec  Cele ogólne: rozwijanie biernego i czynnego słownika dzieci o pojęcia dotyczące wartości: dociekliwość, duma z pracy oraz pojęcia Układ Słoneczny, astronauta, załoga, kapitan, sieć internetowa, […]

Luty w grupie Żabki

„Żabki”  miesięczny plan pracy – luty   Cele ogólne: rozwijanie biernego i czynnego słownika dzieci o pojęcia dotyczące wartości: szacunek, odkrywanie, pojęcia dotyczące najbliższego otoczenia dziecka, np. surowce wtórne, bioodpady [...]

Styczeń w grupie Żabki

„Żabki”  miesięczny plan pracy – styczeń  Cele ogólne: rozwijanie umiejętności uważnego słuchania tekstów literackich, wyciągania wniosków na podstawie ich treści, oceny postę­powania bohaterów, budowania wypowiedzi na określony temat poprawnej pod [...]

Grudzień w grupie Żabki

Marzec w grupie ŻabkiMiesięczny plan pracy – marzec  Cele ogólne: rozwijanie biernego i czynnego słownika dzieci o pojęcia dotyczące wartości: dociekliwość, duma z pracy oraz pojęcia Układ Słoneczny, astronauta, załoga, [...]

Listopad w grupie Żabki

Planeta dzieci. Sześciolatek. Miesięczny plan pracy – listopad Cele ogólne: poszerzanie wiadomości dzieci na temat swojego kraju: nazwa, stolica, symbole narodowe, tradycje, historia powstania, sławne postacie; wzbogacanie słownika dziecka o […]