Styczeń w grupie Żabki

„Żabki”  miesięczny plan pracy – styczeń  Cele ogólne: rozwijanie umiejętności uważnego słuchania tekstów literackich, wyciągania wniosków na podstawie ich treści, oceny postę­powania bohaterów, budowania wypowiedzi na określony temat poprawnej pod [...]

Grudzień w grupie Żabki

Listopad w grupie ŻabkiPlaneta dzieci. Sześciolatek. Miesięczny plan pracy – listopad Cele ogólne: poszerzanie wiadomości dzieci na temat swojego kraju: nazwa, stolica, symbole narodowe, tradycje, historia powstania, sławne postacie; wzbogacanie [...]

Listopad w grupie Żabki

Planeta dzieci. Sześciolatek. Miesięczny plan pracy – listopad Cele ogólne: poszerzanie wiadomości dzieci na temat swojego kraju: nazwa, stolica, symbole narodowe, tradycje, historia powstania, sławne postacie; wzbogacanie słownika dziecka o […]