Plan pracy wychowawczo-dydaktycznej dla grupy Bączki na miesiąc Styczeń     Tematy tygodnia:   Tydzień I      Mijają dni, miesiące   Tydzień II     Karnawał   Tydzień III    Odwiedzili nas babcia i [...]