Plan pracy wychowawczo-dydaktycznej dla grupy                  Chrząszcze na miesiąc Styczeń     Tematy tygodnia:   Tydzień I      Mijają dni, miesiące   Tydzień II     [...]