SZACHY –  zapisy drogą mailową towgis@wp.pl

 

Zajęcia bazują na literaturze oraz doświadczeniu i kierują się zasadą „Bawiąc uczyć”;

Z nami dziecko poznaje jedną z najstarszych dyscyplin sportowych na świecie, której istotą jest samodzielne, logiczne rozumowanie oraz kreatywność   i aktywność twórcza. Dzieci postrzegają szachy jako zabawę, a jednocześnie doskonalą umysły, uczą się koncentracji  odpowiedzialności za podejmowane decyzje, a także rozwijają wyobraźnię i pamięć. Ta królewska, szlachetna gra uczy, bawi, a jednocześnie wychowuje, jest odbiciem wielu życiowych procesów, między innymi: przewidywania, planowania, realizacji tych planów w określonym czasie, podejmowania decyzji, pokonywania problemów i przeciwności losu.

Zajęcia:

  • kształcą logiczne myślenie oraz wyobraźnię przestrzenną, wspomagają pamięć i koncentrację, uczą zasad fair play;
  • odbywają się w grupach 4-6-osobowych 4 razy w miesiącu. (w przypadku nie odbycia się zajęć w wyznaczonym terminie, mogą zostać one odrobione w innym ustalonym czasie, bądź wynagrodzenie miesięczne zostanie pomniejszone proporcjonalnie do ilości nie odbytych zajęć)
  • opłata miesięczna wynosi 64 zł – rozliczane w systemie miesięcznym, zajęcia prosimy opłacać do 5-tego każdego rozpoczętego miesiąca nauki  na konto:

63 1560 0013 2653 2324 1396 0001 (w tytule przelewu prosimy podać imię i nazwisko dziecka oraz nazwę grupy, dane firmy do konta EDUA Piotr Towgin ul. Kazimerska 21/7 51-675 Wrocław)).

Niedotrzymanie terminu płatności może spowodować nieuczestniczenie dziecka w zajęciach

 

ZAPISY i pytania prosimy kierować na adres e-mail towgis@wp.pl