SZACHY

Zapisy drogą mailową

 zajęcia bazują na literaturze oraz doświadczeniu i kierują się zasadą „Bawiąc uczyć”;

  • kształcą logiczne myślenie oraz wyobraźnię przestrzenną, wspomagają pamięć i koncentrację, uczą zasad fair play;
  • odbywają się w grupach 4-6-osobowych 4 razy w miesiącu. (w przypadku nie odbycia się zajęć w wyznaczonym terminie, mogą zostać one odrobione w innym ustalonym czasie, bądź wynagrodzenie miesięczne zostanie pomniejszone proporcjonalnie do ilości nie odbytych zajęć)
  • opłata miesięczna wynosi 50 złrozliczane w systemie miesięcznym, zajęcia prosimy opłacać do 5-tego każdego miesiąca na konto:

63 1560 0013 2653 2324 1396 0001 (w tytule przelewu prosimy podać imię i nazwisko dziecka oraz nazwę grupy, dane firmy do konta na dole strony).

Niedotrzymanie terminu płatności może spowodować nieuczestniczenie dziecka w zajęciach

ZAPISY i pytania prosimy kierować na adres e-mail towgis@wp.pl

Z nami dziecko poznaje jedną z najstarszych dyscyplin sportowych na świecie, której istotą jest samodzielne, logiczne rozumowanie oraz kreatywność                               i aktywność twórcza. Dzieci postrzegając szachy jako zabawę, doskonaląc jednocześnie umysły, ucząc się dyscypliny, odpowiedzialności, koncentracji,  a także rozwijając wyobraźnię i pamięć. Ta królewska, szlachetna gra uczy, bawi, a jednocześnie wychowuje, jest odbiciem wielu życiowych procesów, między innymi: przewidywania, planowania, realizacji tych planów w określonym czasie, podejmowania decyzji, pokonywania problemów i przeciwności losu.

 

„Jakaż to chwała być królem nie z tytułu dziedzictwa tronu i nie z przypadku elekcji, lecz z mocy swego rozumu …. ” A. I. Kuprin