Baw się myśleniem  

  • bazują na literaturze oraz doświadczeniu i kierują się zasadą “bawiąc uczyć” 
  • kształcą logiczne myślenie oraz wyobraźnie przestrzenną, wspomagają pamięć i koncentrację 
  • odbywają się w grupach 4-6-osobowych 4 razy w miesiącu 
  • opłata miesięczna wynosi 44 zł (rozliczane w systemie miesięcznym, opłaty za pierwszy miesiąc prosimy wpłacać do 05.10,nr konta: 63 1560 0013 2653 2324 1396 0001). Niedotrzymanie terminu płatności może spowodować nieuczestniczenie dziecka w zajęciach
  • ZAPISY i Pytania prosimy kierować na adres e-mail towgis@wp.pl,

Prosimy podać nazwę przedszkola, nazwę grupy oraz imię i nazwisko dziecka.

Z nami dziecko poznaje jedną z najstarszych dyscyplin sportowych na świecie, której istotą jest samodzielne, logiczne rozumowanie oraz kreatywność i aktywność twórcza. Dzieci postrzegając szachy jako zabawę, doskonaląc jednocześnie umysły, ucząc się dyscypliny, odpowiedzialności, koncentracji, a także rozwijając wyobraźnię i pamięć.

Ta królewska, szlachetna gra uczy, bawi, a jednocześnie wychowuje, jest odbiciem wielu życiowych procesów, między innymi: przewidywania, planowania, realizacji tych planów w określonym czasie, podejmowania decyzji, pokonywania problemów i przeciwności losu.