Plan pracy wychowawczo-dydaktycznej dla grupy                   Muszki na miesiąc Styczeń     Tematy tygodnia:   Tydzień I      Mijają dni, miesiące   Tydzień [...]