Styczeń w grupie Stonogi

Plan pracy wychowawczo - dydaktyczny na miesiąc styczeń – Stonogi Tematy: 1. Tydzień : "Zwierzęta są głodne" 2. Tydzień : "Zabawy na śniegu" 3. Tydzień : "Odwiedzili nas babcia i [...]

Listopad w grupie Stonogi

Tematy: Tydzień : ” Jesienne nastroje” Tydzień : ” Dbamy o zdrowie” Tydzień : Moje domowe zwierzątko” Tydzień : Urządzenia elektroniczne”   Tydzień : ” Jesienne nastroje” Cele ogólne: utrwalenie […]