Plan udzielania zamówień publicznych na rok 2021

Plan na rok 2021 – pdf 41 Kb

Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia:

Kwoty zamówienia – pdf 195 Kb

Informacja w trybie art. 222, ust. 1 ustawy PZP:

Wybór dostawców artykułów spożywczych – pdf 447 Kb

Rozstrzygnięcie postępowania:

Rozstrzygnięcie postępowania – pdf 1035 Kb