psycholog –  mgr  Dominika Kuloza

adres mailowy: domkul6433@edu.wroclaw.pl

tel. 71/ 798 67 99 wew. 155 lub 149

Pomoc psychologiczna udzielana w przedszkolu polega przede wszystkim na rozpoznawaniu oraz zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka, a także jego możliwości psychofizycznych. Celem jest wspieranie potencjału rozwojowego.

Do zadań psychologa w przedszkolu należy m.in:

  • obserwacja dzieci w trakcie ich codziennych aktywności
  • wstępna ocena rozwoju psychoruchowego dzieci
  • konsultacje oraz wsparcie pracy nauczycieli
  • konsultacje dla rodziców
  • prowadzenie terapii indywidualnej i/lub grupowej dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności i/lub opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju
  • prowadzenie zajęć grupowych rozwijających kompetencje emocjonalno – społeczne
  • indywidualna pomoc dzieciom w trudnych sytuacjach

Co to jest konsultacja psychologiczna?
To rozmowa z psychologiem. Celem takiego spotkania jest identyfikacja trudności rodzica oraz próba opracowania konkretnych strategii do poradzenia sobie z daną sytuacją problemową. W trakcie konsultacji rodzic może poruszać trudności pojawiające się z dzieckiem zarówno w przedszkolu, jak i w domu.

Kiedy szukać pomocy u psychologa?
W każdej sytuacji, kiedy zachowanie naszego dziecka nas niepokoi.

W jaki sposób psycholog przedszkolny udziela pomocy?

  • przedstawia różne sposoby radzenia sobie z trudnym zachowaniem dziecka
  • przekazuje informacje na temat sposobów wspierania rozwoju dziecka
  • kieruje do poradni pedagogiczno – psychologicznych w celu wykonania diagnozy dziecka