Plan pracy dydaktyczno-wychowawczej na m-c  Styczeń w gr. Jeżyki     Tematy kompleksowe: I.Mroźna zima II.Zimą pamiętamy o ptakach. III.Kochani Dziadkowie! IV.Pani Kucharka   Ad1. i Ad2. -Obserwowanie zmian zachodzących [...]