Grudzień w grupie Jeżyki

Tematy kompleksowe : Czekamy na Mikołaja. Ubieram się sam. Święta tuż, tuż… Zawitała do nas zima.   CELE OGÓLNE Ad1. Poznanie postaci Mikołaja. Rozwijanie wyobraźni i kreatywnego myślenia u dzieci. […]

Listopad w grupie Jeżyki

TEMATY KOMPLEKSOWE  1.Deszcz, deszcz, deszcz…. 2.Gdy robi się chłodniej. 3.Przygotowania zwierząt do zimy. 4.Czyste przedszkolaki.   CELE OGÓLNE   Ad 1. , Ad 2., Ad4. Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie […]