Realizując wytyczne RODO Przedszkole nr 56 “Niezapominajka” informuje, że naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pan Tomasz Grzybowski, CORE Consulting Sp. z o.o., ul. Wyłom 16, 61-671 Poznań.

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się na wyżej wymieniony adres pocztowy lub elektronicznie: inspektor@coreconsulting.pl.