Realizując wytyczne RODO Przedszkole nr 56 „Niezapominajka” informuje, że naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pan Tomasz Grzybowski, CORE Consulting Sp. z o.o., ul. Wyłom 16, 61-671 Poznań.

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się na wyżej wymieniony adres pocztowy lub elektronicznie: inspektor@coreconsulting.pl.

Klauzula informacyjna – złożenie pisma w placówce (PDF 53 Kb)

Klauzula informacyjna – postępowanie administracyjne (PDF 55 Kb)

Klauzula informacyjna – korespondencja elektroniczna (PDF 51 Kb)

Klauzula informacyjna – korzystanie ze strony internetowej (PDF 47 Kb)

Klauzula informacyjna – zawarcie umowy (PDF 42 Kb)

Klauzula informacyjna – umowa najmu (PDF 51 Kb)

Klauzula informacyjna – wolontariat (PDF 52 Kb)

Klauzula informacyjna – rekrutacja pracownika (PDF 63 Kb)

Klauzula informacyjna – rekrutacja nauczyciela (PDF 56 Kb)

Klauzula informacyjna – rekrutacja pracownika samorządowego (PDF 58 Kb)

Klauzula informacyjna – edukacja dzieci w placówce (PDF 59 Kb)

Klauzula informacyjna – przyjęcie dziecka w ramach dyżuru wakacyjnego (PDF 47 Kb)

Klauzula informacyjna – pracy społecznie użytecznej (PDF 53 Kb)

Klauzula informacyjna – praktykant (PDF 52 Kb)

Klauzula informacyjna – Fundusz Zdrowotny (PDF 52 Kb)

Klauzula informacyjna – dla osób upoważnionych do odbioru dziecka z przedszkola (PDF 50 Kb)

Klauzula informacyjna – rejestr wejść do placówki w stanie epidemii Covid-19 (PDF 44 Kb)

Klauzula informacyjna – monitoring (PDF 51 Kb)

Klauzula informacyjna – Pracownicze Plany Kapitałowe (PDF 52 Kb)

Klauzula informacyjna – zamówienia publiczne (PDF 53 Kb)

Klauzula informacyjna – zgłaszający, osoba pomagająca i powiązana ze zgłaszającym (PDF 48 Kb)

Klauzula informacyjna – osoba której dotyczy naruszenie (PDF 47 Kb)

Klauzula informacyjna – świadek i osoby trzecie (PDF 47 Kb)