Nadrzędnym celem tego Programu jest zachęcanie rodziców do współpracy w atmosferze zaufania, szacunku i zrozumienia.

Postrzegania rodziców jako partnerów w doskonaleniu działań wychowawczych. Program wzbogaca rodziców o nowe doświadczenia w kontaktach ze swoimi dzieckiem, daje im możliwość poznania przyjaciół dziecka.

Rodzice w ramach działań związanych z programem mają możliwość przychodzić do przedszkola: opowiadać, czytać, działać, przygotowywać, piec, a przede wszystkim zaciekawiać, tym co się wydarzy…. ,dlatego serdecznie zapraszamy wszystkich Rodziców.