Projekt Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury” to wydarzenie ogólnopolskie, w ramach którego przekazywana jest najmłodszym miłość do czytania.

Celem projektu jest rozwijanie i promowanie czytelnictwa we współpracy ze żłobkami, przedszkolami, szkołami podstawowymi, szkołami specjalnymi, szkolnymi świetlicami, bibliotekami szkolnymi, specjalnymi ośrodkami szkolno-wychowawczymi w całej Polsce i za granicą.

Celem działań jest: zachęcanie dorosłych do głośnego czytania dzieciom  (uświadomienie roli czytelnictwa w życiu dziecka, wyrabianie właściwych nawyków czytelniczych) oraz tworzenie warunków do różnorodnej aktywności dzieci  i wprowadzenie dziecka w świat literatury.