zxc, Autor w serwisie Przedszkole nr 56 we Wrocławiu

obraz liście

Tematyka wiodąca:

 1. Jesienne nastroje.
 2. Dbamy o zdrowie.
 3. Moje domowe zwierzątko.
 4. Urządzenia elektryczne.

Cele edukacyjne: 

 • Utrwalanie zasad bezpieczeństwa w budynku przedszkolnym oraz na placu zabaw, utrwalanie nawyków higienicznych.
 • Utrwalanie nazw pór roku, zapoznanie z nazwą aktualnego miesiąca.
 • Rozwijanie …

  Czytaj więcej Listopad w grupie Żuczki

obraz liście
Planeta dzieci. Sześciolatek. Miesięczny plan pracy – listopad Cele ogólne:
 • poszerzanie wiadomości dzieci na temat swojego kraju: nazwa, stolica, symbole narodowe, tradycje, historia powstania, sławne postacie;
 • wzbogacanie słownika dziecka o pojęcia ojczyzna, mała ojczyzna, stolica, patriota, patriotyzm;
 • budowanie postawy patriotycznej przez kształtowanie umiejętno­ści przyjmowanie odpowiedniej postawy …

  Czytaj więcej Listopad w grupie Żabki

obraz liście
Tydzień I         Pada deszcz   Tydzień II        Dbamy o zdrowie  Tydzień III      Tutaj rosły paprocie Tydzień IV      Urządzenia elektryczne   Zamierzenia wychowawczo - dydaktyczne: 
obraz liście
Temat tygodnia: JESIENNE NASTROJE Temat tygodnia: DBAMY O ZDROWIE Temat tygodnia: MOJE ULUBIONE ZWIERZĄTKO Temat tygodnia: MOJE ULUBIONE ZWIERZĄTKO Temat tygodnia: JESIENNE NASTROJE Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):

EPUAP

Logo Epuap

Adres skrytki na ePUAP-ie: /P56Wrocław/SkrytkaESP

BIP

Logo BIP jako link

Kontakt

Tel. 71 798 67 99
E-mail: sekretariat.p056@wroclawskaedukacja.pl
Godziny otwarcia:
7:00 – 17: 00