Od 1 września 2020 roku w Niezapominajce nadal będą obowiązywać wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 2 lipca 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz instytucji oraz opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

 

Organizacja zajęć w przedszkolu. 

Przyprowadzanie i odbieranie dziecka.

 • Do przedszkola mogą uczęszczać dzieci bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
 • Dzieci mogą być przyprowadzane do przedszkola i z niego odbierane przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do                i z przedszkola opiekunowie z dziećmi przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
 • W przedszkolu dzieci nie muszą zakrywać ust i nosa (nie chodzą w maseczkach).
 • Wszyscy wchodzący do budynku będą mieć umożliwione skorzystanie z płynu do dezynfekcji rąk. Dezynfekcja rąk jest obowiązkowa. Dzieci wchodzące do przedszkola mają mierzoną temperaturę.
 • W razie konieczności załatwienia spraw w sekretariacie/u dyrektora należy ograniczyć przebywanie w przedszkolu do niezbędnego minimum (obowiązuje stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych) i w wyznaczonych obszarach.
 • Jeżeli pracownik przedszkola zaobserwuje u dziecka objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, odizoluje dziecko w odrębnym pomieszczeniu (izolatorium) i niezwłocznie powiadomi rodziców/opiekunów o konieczności odebrania dziecka z przedszkola.
 • Na placu zabaw dzieci będą przebywać zgodnie z ustalonym grafikiem i w wyznaczonych sektorach, przy czym nauczycielki/opiekunowie dbają o to, by dzieci z poszczególnych grup nie kontaktowały się ze sobą.
 • Przedszkole pracuje w godzinach 6:30 – 17:00. Dzieci mogą być przyprowadzanie od godziny 7:00 i odbierane do godz. 16:30. W godzinach poza pobytem dzieci, sale i inne pomieszczenia będą poddawane obowiązkowej dezynfekcji.

 

Rodzicu :

 • Pamiętaj o wyjaśnieniu dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola żadnych przedmiotów, zabawek, maskotek.
 • Przypomnij swojemu dziecku podstawowe zasady higieny. Zwróć uwagę na: niepodawanie ręki na powitanie i pożegnanie, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, częste mycie rąk, zasłanianiu ust i nosa przy kichaniu czy kasłaniu
 • Pozostaw w przedszkolu swoje dane kontaktowe, które umożliwiają nam szybki kontakt. Jeżeli zauważysz, że ktoś dzwonił z przedszkola niezwłocznie oddzwoń.
 • W pierwszym dniu przyprowadzenia dziecka dostarcz obowiązujące dokumenty (w Plikach do pobrania na stronie internetowej przedszkola):
 • Upoważnienie do odbioru dziecka z przedszkola
 • Zgoda na pomiar temperatury – oświadczenie
 • Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka
 • Deklarację pobytu dziecka (jeśli nie została wysłana w czasie wakacji)
 • Wytłumacz dziecku, że w momencie wejścia do przedszkola pójdzie samo (bez rodzica) z pracownikiem przedszkola do szatni i do sali grupy. Przychodząc do przedszkola, licz się z tym, że może trzeba będzie chwilę poczekać.
 • Wyjątek stanowią! rodzice dzieci 3 letnich, którzy w okresie adaptacyjnym (2 tygodnie – do 11.09.2020r) mogą osobiście odprowadzić (i odebrać) dziecko do szatni, a następnie do sali, zachowując dystans społeczny. Jednocześnie przypominamy, że pracując w czasie reżimu sanitarnego dystans społeczny obowiązuje na terenie całego przedszkola i wynosi 2 metry.

 

Uwaga ! 

Spotkania dla rodziców dzieci nowo przyjętych

31.08.2020 r., godz. 16:00 – grupy: Jeżyki i Żabki (tylko rodzice dzieci nowo przyjętych) w auli Dużej Niezapominajki, ul. Wałbrzyska 2A

1.09.2020 r., godz. 16:00 – grupa: Boćki         

w auli Dużej Niezapominajki, ul. Wałbrzyska 2A

 

2.09.2020 r., godz. 15:30 – grupy:  Chrząszcze i Sówki 

w auli Wielkiej Niezapominajki, ul. Dożynkowa 6A

 

2.09.2020 r., godz. 16:30 – grupy: Pajączki i Bączki  

w auli Wielkiej Niezapominajki, ul. Dożynkowa 6A

 

3.09.2020 r., godz. 16:00 – grupa: Muszki 

w auli Wielkiej Niezapominajki, ul. Dożynkowa 6A

 

Ze względu na obostrzenia związane z przepisami reżimu sanitarnego w spotkaniu może uczestniczyć tylko 1 rodzic (bez dziecka).

Prosimy pamiętać o maseczkach lub przyłbicach.