Nasze przedszkole zapewnia wszechstronny, bezpieczny, radosny

rozwój wszystkim swoim wychowankom.

Każde dziecko traktujemy indywidualnie i podmiotowo.

 Sprawiamy, że czuje się ono kochane, akceptowane i szczęśliwe.

Przygotowujemy je do przeżywania sukcesu i radzenia sobie z porażkami.

 

Przedszkole nr 56 „Niezapominajka”

jest czynne od poniedziałku do piątku

w godzinach 7.00 – 17.00

Dyrektorem przedszkola od 1 września 2002 roku jest

mgr Katarzyna Głowik – Jamróz,

Wicedyrektorami:

Bogna Ziarko, mgr Beata Zeidler

Organ prowadzący

Gmina Wrocław

Nadzór pedagogiczny sprawuje

Dolnośląskie Kuratorium Oświaty

NIEZAPOMINAJKA

istnieje po to,

aby zapewnić swoim wychowankom wszechstronny rozwój psychofizyczny,

dobry start na drodze dalszej edukacji,

samodzielność i zdobycie umiejętności dobrego funkcjonowania wśród rówieśników.

NIEZAPOMINAJKA

 promuje osiągnięcia i sukcesy swoich wychowanków.

Oferuje dużą ilość zajęć wspomagających twórcze myślenie, rozwijających indywidualne zdolności, aktywizujących i przygotowujących do dalszego, samodzielnego kształcenia i funkcjonowania w społeczeństwie.

Koncepcja działań oparta jest o szczegółową analizę oczekiwań i potrzeb naszych klientów: wychowanków i ich rodziców.

Przedszkole propaguje ideę rozwoju zrównoważonego i kształtuje zachowania przyjazne zdrowiu.

Przedszkole jest otwarte na potrzeby dzieci i rodziców.

Koncepcję edukacji osadziliśmy na głęboko rozumianym dialogu rodziców, nauczycieli oraz środowiska lokalnego.

Współtwórcami naszych działań i współautorami sukcesów dzieci, są rodzice. Zapewniamy im wsparcie w ich roli wychowawczej oraz dostęp do rzetelnej i szczegółowej informacji o postępach ich dzieci.

Przedszkole stwarza przyjazną, domową atmosferę oraz zapewnia optymalne warunki do rozwijania osobowości dzieci, zaspokaja ich potrzeby, wspiera w rozwijaniu zdolności i zainteresowań.

Wykorzystuje naturalną potrzebę działania dzieci stwarzając takie sytuacje, które wyzwolą u niego przeżycia i skłonią do kreatywnego ich wyrażania.

Umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom oraz uwzględnia potrzeby środowiska.

Wychowuje dziecko aktywne, wrażliwe, samodzielne i radzące sobie z problemami.

Podąża za indywidualnym tempem rozwoju dziecka, respektuje jego potrzeby, wspiera w dążeniu do samodzielności i niezależności.

Wyposaża dzieci w wiedzę i umiejętności niezbędne do powodzenia w nauce szkolnej.

Przedszkole nr 56 „Niezapominajka”

mieści się w trzech budynkach

MAŁA NIEZAPOMINAJKA

budynek wolnostojący, dwupiętrowy przy ul. Wałbrzyskiej 16.

Znajduje się tutaj 5 sal dydaktycznych,

mała sala do zajęć dodatkowych i gimnastyki korekcyjnej, biblioteka, garderoba, pomieszczenia gospodarcze,

pokój do zajęć indywidualnych, własna kuchnia, pomieszczenia gospodarcze.

DUŻA NIEZAPOMINAJKA

budynek wolnostojący parterowy, przy ul. Wałbrzyskiej 2a.

Posiada 6 sal dydaktycznych, dużą salę rekreacyjną ze sceną, garderobę, bibliotekę, pokój nauczycielski, salę konferencyjną,

pomieszczenia gospodarcze,

pralnię i catering (posiłki są przygotowywane w Wielkiej Niezapominajce).

WIELKA NIEZAPOMINAJKA

budynek wolnostojący parterowy, przy ul. Dożynkowej 6a.

Znajduje się tutaj  8 sal dydaktycznych,

duża sala rekreacyjna ze sceną, pokój do zajęć indywidualnych, garderoba,

własna kuchnia, pomieszczenia gospodarcze i socjalne.