Przedszkole nr 56 „Niezapominajka” jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 17.00.
Organem prowadzącym jest Gmina Wrocław.
Nadzór pedagogiczny sprawuje Dolnośląskie Kuratorium Oświaty.
Dyrektorem przedszkola od 1 września 2002 roku jest mgr Katarzyna Głowik – Jamróz, wicedyrektorami: Bogna Ziarko, mgr Beata Zeidler.
Nasze przedszkole zapewnia wszechstronny, bezpieczny, radosny rozwój wszystkim swoim wychowankom.Każde dziecko traktujemy indywidualnie i podmiotowo. Sprawiamy, że czuje się ono kochane, akceptowane i szczęśliwe. Przygotowujemy je do przeżywania sukcesu i radzenia sobie z porażkami.
NIEZAPOMINAJKA istnieje po to, aby zapewnić swoim wychowankom wszechstronny rozwój psychofizyczny, dobry start na drodze dalszej edukacji, samodzielność i zdobycie umiejętności dobrego funkcjonowania wśród rówieśników. Przedszkole jest otwarte na potrzeby dzieci i rodziców. Koncepcję edukacji osadziliśmy na głęboko rozumianym dialogu rodziców, nauczycieli oraz środowiska lokalnego. Współtwórcami naszych działań i współautorami sukcesów dzieci, są rodzice. Zapewniamy im wsparcie w ich roli wychowawczej oraz dostęp do rzetelnej i szczegółowej informacji o postępach ich dzieci. Przedszkole stwarza przyjazną, domową atmosferę oraz zapewnia optymalne warunki do rozwijania osobowości dzieci, zaspokaja ich potrzeby, wspiera w rozwijaniu zdolności i zainteresowań. Wykorzystuje naturalną potrzebę działania dzieci stwarzając takie sytuacje, które wyzwolą u niego przeżycia i skłonią do kreatywnego ich wyrażania. Umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom oraz uwzględnia potrzeby środowiska. Wychowuje dziecko aktywne, wrażliwe, samodzielne i radzące sobie z problemami. Podąża za indywidualnym tempem rozwoju dziecka, respektuje jego potrzeby, wspiera w dążeniu do samodzielności i niezależności. Wyposaża dzieci w wiedzę i umiejętności niezbędne do powodzenia w nauce szkolnej. NIEZAPOMINAJKA promuje osiągnięcia i sukcesy swoich wychowanków. Oferuje dużą ilość zajęć wspomagających twórcze myślenie, rozwijających indywidualne zdolności, aktywizujących i przygotowujących do dalszego, samodzielnego kształcenia i funkcjonowania w społeczeństwie. Koncepcja działań oparta jest o szczegółową analizę oczekiwań i potrzeb naszych klientów: wychowanków i ich rodziców. Przedszkole propaguje ideę rozwoju zrównoważonego i kształtuje zachowania przyjazne zdrowiu.

Baza dydaktyczna:

Przedszkole “Niezapominajka” znajduje się w trzech budynkach:

MAŁA NIEZAPOMINAJKA – budynek wolnostojący, dwupiętrowy przy ul. Wałbrzyskiej 16. Znajduje się tutaj 5 sal dydaktycznych, mała sala do zajęć dodatkowych i gimnastyki korekcyjnej, biblioteka, garderoba, pomieszczenia gospodarcze, pokój do zajęć indywidualnych, własna kuchnia, pomieszczenia gospodarcze.

DUŻA NIEZAPOMINAJKA – budynek wolnostojący parterowy, przy ul. Wałbrzyskiej 2a. Posiada 6 sal dydaktycznych, dużą salę rekreacyjną ze sceną, garderobę, bibliotekę, pokój nauczycielski, salę konferencyjną, pomieszczenia gospodarcze, pralnię i catering (posiłki są przygotowywane w Wielkiej Niezapominajce).

WIELKA NIEZAPOMINAJKA – budynek wolnostojący parterowy, przy ul. Dożynkowej 6a. Znajduje się tutaj  8 sal dydaktycznych, duża sala rekreacyjna ze sceną, pokój do zajęć indywidualnych, garderoba, własna kuchnia, pomieszczenia gospodarcze i socjalne.