Celem projektu jest:
– promowanie aktywności ruchowej poprzez zabawy i ćwiczenia ogólnorozwojowe;
– kształtowanie postaw prozdrowotnych z wykorzystaniem niekonwencjonalnych przyborów;
– profilaktyka wad postawy w toku zabaw ruchowych z wykorzystaniem przedmiotów codziennego użytku;
Poprzez jego realizację chcemy podnosić poziom świadomości w zakresie promowania zdrowego trybu życia poprzez zdrowe odżywianie, aktywność ruchową i higienę osobistą