Ideą projektu jest wzbudzanie zainteresowania światem przyrody poprzez tworzenie
zielników. W ramach projektu promowany jest aktywny wypoczynek na łonie natury. Projekt
powstał w oparciu o założenia podstawy programowej wychowania przedszkolnego
dotyczącej wzbudzania zainteresowania światem przyrody.