Skupiamy się na kilku wybranych obszarach edukacyjnych związanych z kształtowaniem dobrych nawyków żywieniowych i odpowiedzialnego podejścia do otaczającego świata.

W tej edycji na nauczycieli, dzieci i rodziców czekają cztery bloki tematyczne: 

1. Mała duża ekoświadomość

2. Dobre nawyki, smyki!

3. Rozgryzamy trudności

4. Wstęp do kucharzenia