Drodzy Rodzice!

Informujemy o zmianie uchwały dotyczącej opłaty za przedszkole

„ Ustala się opłatę w wysokości 1,14 zł za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu uczniów w publicznym przedszkolu i oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w czasie przekraczającym wymiar określony w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały”

UCHWAŁA NR LVII/1513/22 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 15 września 2022 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę

Cały tekst uchwały w załączniku:  uchwala-RM-LVII.1513.22