tablica

SPOTKANIA Z RODZICAMI  (DZIECI 3 LETNIE)

6 września, godz. 16.00- ZAJĄCZKI

7 września, godz. 16.00 – PAJĄCZKI

8 września, godz. 16.00 – PSZCZÓŁKI, MOTYLKI

Z uwagi na konieczność zachowania zasad bezpieczeństwa podczas spotkania z wychowawcami grup może wziąć udział tylko i wyłącznie jeden rodzic/opiekun prawny dziecka.

Przed wejściem do budynku należy zdezynfekować ręce.

Wszystkich uczestników prosimy o stosowanie podczas spotkania osłony ust i nosa.