Głównym zamierzeniem Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Dotknij, poczuj, zobacz” jest wzbudzenie w dzieciach pasji do tworzenia, eksperymentowania i doświadczania wielozmysłowego.

Projekt realizowany będzie w roku szkolnym 2022/2023 (wrzesień-maj), gdzie w każdym miesiącu uczestnicy będą musieli przeprowadzić ze swoją grupą co najmniej jeden eksperyment.