To ogólnopolski projekt edukacyjny.  Celem jego jest wspomaganie rozwoju kompetencji matematycznych poprzez różne aktywności poznawcze dzieci w wieku przedszkolnym: językowe, plastyczne, muzyczne, ruchowe i przyrodnicze. Kształtowanie umiejętności i wiedzy z zakresu matematyki zgodnie z założeniami programu odbywać się będzie w trakcie bieżącego roku przedszkolnego.