dzieci

Plan pracy dydaktyczno- wychowawczej na miesiąc wrzesień

 

Tematyka zajęć:

Tydzień I     Jestem w przedszkolu

Tydzień II    Bezpieczna droga do przedszkola

Tydzień III   Jesień w parku i w lesie

Tydzień IV   Jesień w sadzie

 

 

 Jestem w przedszkolu

Cele ogólne:

– zapoznawanie dzieci z salą i ze sobą

– zapoznanie dzieci z wyglądem własnej sali, rozmieszczeniem kącików tematycznych

– zapoznanie z określeniami położenia wybranej zabawki w przestrzeni

-wdrażanie do zgodnej i bezpiecznej zabawy

– rozwijanie umiejętności plastycznych

 

Bezpieczna droga do przedszkola

Cele ogólne:

– zwrócenie uwagi na oznaczenia przejścia dla pieszych

– rozwijanie wyobraźni przestrzennej

– zapoznanie z zasadami bezpiecznego poruszania się po drogach

– zapoznanie dzieci z różnymi oznaczeniami przejścia dla pieszych

– kształcenie umiejętności przechodzenia na drugą stronę jezdni

– zaspokojenie naturalnej potrzeby ruchu

– rozwijanie umiejętności wypowiadania się

-wyrabianie umiejętności precyzyjnego rysowania

 

Jesień w parku i w lesie

Cele ogólne:

-wdrażanie do przestrzegania zasad i norm obowiązujących w przedszkolu

-kształcenie umiejętności cięcia po linii

-budzenie radości z wykonanej pracy

-zapoznanie z drzewami liściastymi: kasztanowcem i dębem i ich owocami

-zapoznanie dzieci z budową drzewa: korzeń, pień, gałęzie, konary, liście

-rozwijanie zainteresowań przyrodą

-rozwijanie wrażliwości na zmianę charakteru muzyki

 

Jesień w sadzie

Cele ogólne:

– zwrócenie uwagi na odkładanie zabawek po skończonej zabawie

-kształcenie umiejętności rozpoznawania owoców za pomocą różnych zmysłów

-zachęcenie dzieci do spożywania owoców

-utrwalenie określenia „para”

zwrócenie uwagi na wzajemne wymijanie się bez potrącania podczas marszu tyłem

– rozwijanie zwinności i szybkości

– przygotowanie dzieci do podjęcia nauki pisania