dzieci

Plan pracy wychowawczo-dydaktycznej na miesiąc wrzesień – Stonogi

Tematy:

 1. Tydzień: „Co słychać w przedszkolu?”
 2. Tydzień: „Jak być superbezpiecznym?”
 3. Tydzień: „Jakie są moje supermoce?”
 4. Tydzień: „Kiedy Pani jesień obchodzi urodziny?”

 

 1. Tydzień: „Co słychać w przedszkolu?”

Cele ogólne:

 • rozwijanie mowy
 • utrwalanie znaczków rozpoznawczych
 • dekodowanie symboli
 • ustalenie kodeksu grupowego
 • rozwijanie sprawności fizycznej
 • doskonalenie koordynacji słuchowo-ruchowej
 • rozwijanie umiejętności klasyfikowania
 • rozwijanie kompetencji społecznych
 • rozwijanie umiejętności plastycznych

 

 1. Tydzień: „Jak być superbezpiecznym?”

Cele ogólne:

 • rozwijanie mowy
 • utrwalanie umiejętności sylabizowania
 • poznawanie ogólnych zasad bezpieczeństwa
 • rozwijanie słuchu fonematycznego
 • rozwijanie umiejętności klasyfikowania na podstawie jednej cechy – kształtu
 • nazywanie figur geometrycznych
 • rozwijanie sprawności fizycznej
 • rozwijanie dykcji i artykulacji podczas śpiewu
 • rozwijanie percepcji słuchowej
 • rozwijanie umiejętności plastycznych

 

 1. Tydzień: „Jakie są moje supermoce?”

Cele ogólne:

 • rozwijanie mowy
 • rozwijanie percepcji słuchowej
 • rozwijanie myślenia logicznego
 • rozwijanie sprawności fizycznej
 • rozwijanie dykcji i artykulacji podczas śpiewu
 • rozwijanie inteligencji emocjonalnej
 • dążenie do zrozumienia własnej indywidualności
 • rozwijanie umiejętności plastycznych

 

 1. Tydzień: „Kiedy Pani Jesień obchodzi urodziny?”

Cele ogólne:

 • rozwijanie mowy
 • zapoznanie ze środowiskiem przyrodniczym
 • zapoznanie z oznakami jesieni
 • poznanie cech prostokąta
 • rozwijanie sprawności fizycznej
 • rozwijanie śmiałości i swobody ruchów podczas działań
 • rozwijanie aktywności badawczej
 • rozwijanie umiejętności plastycznych

Piosenka „Znaki drogowe”

 1. Na ulicach jest tak dużo samochodów,

Na chodnikach i na przejściach tylu pieszych.

Jak bezpiecznie chodzić, jak bezpiecznie jeździć,

Gdy się każdy w swoja stronę spieszy?

Ref.: To znaki drogowe i sygnały świetlne

pilnują, żeby było na drogach bezpiecznie.

Te znaki ostrzegają, tamte informują,

Te coś nakazują, tamte zakazują.

 1. Ten okrągły znak to ścieżka dla rowerów,

a ten dla rowerów, ale tez dla pieszych.

Przed każdym przedszkolem i przed każdą szkołą

stoi ważny znak – uwaga, dzieci!

Ref.: To znaki drogowe…

 1. Jadę z tata na wycieczkę rowerową,

Mamy światła odblaskowe, mamy książki.

Tata mi tłumaczy, jak bezpiecznie jeździć,

wciąż objaśnia mi drogowe znaki.

Ref.: To znaki drogowe…