plaża i muszelki

Plan pracy wychowawczo-dydaktycznej na miesiąc czerwiec – Stonogi

Tematy:

 1. Tydzień: „Dzieci z całego świata”
 2. Tydzień: „Moje podwórko”
 3. Tydzień: „Wkrótce wakacje”

 

 1. Tydzień: Dzieci z całego świata

Cele ogólne:

 • budzenie zainteresowania własnym świętem
 • rozwijanie mowy
 • wzbudzanie zainteresowania życiem dzieci
 • rozwijanie sprawności fizycznej
 • rozwijanie umiejętności uczenia
 • rozwijanie umiejętności wokalnych
 • porównywanie warunków życia na różnych kontynentach
 • wprowadzanie dzieci w świat wartości

 

 1. Tydzień: Moje podwórko

Cele ogólne:

 • rozwijanie kreatywności
 • ćwiczenie sprawności manualnej
 • rozwijanie mowy
 • rozwijanie sprawności fizycznej
 • rozwijanie umiejętności dodawania i odejmowania
 • wyrabianie u dzieci umiejętności właściwego zachowania się względem innych osób
 • kształtowanie poczucia rytmu
 • zapoznanie z etapami rozwojowymi pszczoły
 • rozwijanie umiejętności zgodnego współżycia w grupie
 • podkreślanie znaczenia przyjaźni w życiu człowieka

 

 1. Tydzień: Wkrótce wakacje

Cele ogólne:

 • zachęcanie do czynnego wypoczynku podczas wakacji
 • rozwijanie sprawności manualnej
 • uświadamianie zagrożeń związanych z wakacyjnym wypoczynkiem
 • kształtowanie poczucia rytmu
 • rozwijanie mowy
 • rozwijanie sprawności fizycznej
 • zwracanie uwagi na przedmioty potrzebne podczas wakacyjnych wędrówek
 • prezentowanie własnych umiejętności
 • ćwiczenie pamięci

Piosenka „Niech żyją wakacje” – sł. M. Kownacka, muz. J. Wesołowski

Niech żyją wakacje
Niech żyje pole, las
I niebo i słońce
Wolny swobodny czas.

Gorące złote słońce
na czarno nas opali
w przejrzystej bystrej rzece
będziemy się kąpali.

Niech żyją wakacje
Niech żyje pole, las
I niebo i słońce
Wolny swobodny czas.

Pojedzie z nami piłka
i pajac i skakanka,
będziemy się bawili
od samiutkiego ranka.

Niech żyją wakacje
Niech żyje pole, las
I niebo i słońce
Wolny swobodny czas.