plaża i muszelki

Plan pracy wychowawczo – dydaktycznej dla grupy Sówki

na miesiąc czerwiec

Tematy tygodnia:

Tydzień I       ŚWIĘTO DZIECI

Tydzień II     MUZYKA WOKÓŁ NAS

Tydzień III     LATO, LATO, CO TY NA TO?

Tydzień IV     CZYM PODRÓŻUJEMY?

 

Temat tygodnia: ŚWIĘTO DZIECI

Cele ogólne:

-zachęcanie do zgodnych zabaw w kącikach zainteresowań

-zwracanie uwagi na rytmiczne maszerowanie

-wyzwalanie poczucia radości i zadowolenia podczas uroczystości przedszkolnej z okazji

Dnia Dziecka

– rozwijanie predyspozycji muzycznych: poczucia rytmu, słuchu

-rozwijanie umiejętności kolorowania

 

Temat tygodnia: MUZYKA WOKÓŁ NAS

Cele ogólne:

-rozwijanie zainteresowań muzyką i śpiewaniem solo lub w duetach

-zachęcanie do precyzyjnego kolorowania

-rozwijanie własnych zainteresowań

-odwoływanie się  własnej wiedzy nt. instrumentów perkusyjnych

– rozwijanie wrażliwości muzycznej i reakcji na zmiany: tempa, dynamiki, barwę, pokonywanie trudności i wyzwalanie radości podczas udziału w zabawie

 

 

Temat tygodnia: LATO, LATO, CO TY NA TO?

Cele ogólne:

– nazywanie, określanie charakterystycznych cech każdej pory roku

– uwrażliwienie na szkodliwe działania słońca

-rozwijanie zmysłu smaku

-zachęcanie do używania zwrotów grzecznościowych

– zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo podczas wycinania nożyczkami

 

Temat tygodnia: CZYM PODRÓŻUJEMY?

Cele ogólne:

-zachęcanie do obserwacji ruchu ulicznego i pojazdów

-zachęcanie do zabawa wg własnych zainteresowań

-poszerzanie doświadczeń plastyczno-technicznych

– wyrabianie wyobraźni przestrzennej

-rozróżnianie i nazywanie różnych środków lokomocji powietrznej