plaża i muszelki

Plan pracy wychowawczo-dydaktycznej dla grupy CHRZĄSZCZE na
miesiąc Maj
Tematy tygodnia:
Tydzień I MUZYKA JEST WSZĘDZIE
Tydzień II POLSKA, MÓJ DOM
Tydzień III ŁĄKA WIOSNĄ
Tydzień IV ŚWIĘTO RODZICÓW
MUZYKA JEST WSZĘDZIE
Cele ogólne:
-zapoznanie z wybranymi instrumentami muzycznymi
-rozwijanie sprawności manualnych
-łączenie umiejętności słuchania muzyki z ekspresją ruchową
– umuzykalnienie dzieci
-rozwijanie sprawności manualnej podczas wykonywania prac plastycznych
POLSKA, MÓJ DOM
Cele ogólne:
-nabywanie poczucia przynależności narodowej
-rozbudzenie zainteresowań krajem ojczystym i jego symbolami
– przybliżenie dzieciom wiadomości na temat swojej miejscowości
– rozwijanie logicznego myślenia
-rozwijanie orientacji przestrzennej
ŁĄKA WIOSNĄ
Cele ogólne:
-wprowadzanie dziecka w świat majowej przyrody poprzez codzienną obserwację środowiska
przyrodniczego
-rozwijanie umiejętności porozumiewania się poprzez uważne słuchanie
-zapoznanie dzieci z wybranymi gatunkami kwiatów i zwierząt zamieszkujących łąkę – wyrabianie
szacunku do zwierząt i roślin
-utrwalenie kolorów
-rozwijanie umiejętności liczenia
ŚWIĘTO RODZICÓW
Cele ogólne:
-rozwijanie umiejętności wokalnych
-wspomaganie rozwoju poczucia własnej wartości
-budowanie w grupie atmosfery opartej na wzajemnym szacunku
-wdrażanie do pamiętania o najbliższych, zachęcanie do przygotowywania niespodzianek, wspólnego
przeżywania ważnych chwil
-rozumienie roli matki i ojca w życiu dziecka
PIOSENKI
1. „Dźwięki”- D.Zawadzka
2. „Tu mieszkam”-E.Jarząbek
3. „Koncert”-J.Kucharczyk
4. „Dla mamusi i tatusia”- B.Forma
WIERSZE/OPOWIADANIA
1. „Deszczowa muzyka” – J.Kulmowa
2. „Wars i Sawa”- W.Chotomska
3. „Zielone żabki”- E.Stadtmuller
4. „Laurka”-R.Pisarsk