niezapominajki, serce

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ NA MIESIĄC MAJ STONOGI.

 

Tydzień 1. NOWINKI Z WIEJSKIEGO PODWÓRKA

 1. Jakie zwierzęta spotkamy na wiejskim podwórku?,
 2. Głosy zwierząt z wiejskiego podwórka,
 3. Rodzice i ich dzieci,
 4. Skąd to mamy?,
 5. Upodobania zwierząt.

Tydzień 2. WIOSNA NA ŁĄCE

 1. Jak to było z żabką?,
 2. W rodzinie owadów,
 3. Gąsienica – tajemnica,
 4. W krainie motyli,
 5. Barwa ochronna.

Tydzień 3. POZNAJEMY RÓŻNE ZAWODY

 1. Dla wspólnego dobra,
 2. W pracowni krawieckiej,
 3. U ogrodnika,
 4. Skąd się bierze chleb,
 5. Kim będziemy w przyszłości?.

Tydzień 4. NASI KOCHANI RODZICE

 1. Jacy są nasi rodzice?,
 2. Nasze zabawy z rodzicami,
 3. Jakie są nasze mamy?,
 4. Jaki jest mój tata?,
 5. Dla kochanych rodziców.

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

 • zapoznanie ze zwierzętami żyjącymi na wiejskim podwórku,
 • rozróżnianie i naśladowanie głosów wydawanych przez zwierzęta hodowane na wsi,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • zapoznanie z rodzinami zwierząt; nazywanie rodziców i ich dzieci,
 • kształtowanie poczucia rytmu i muzykalności,
 • określanie korzyści wynikających z hodowli zwierząt dla człowieka,
 • podkreślanie wartości zdrowego odżywiania się,
 • poznawanie domów zwierząt żyjących na wiejskim podwórku,
 • rozwijanie umiejętności liczenia w zakresie dziesięciu,
 • zapoznanie z cyklem rozwojowym żab,
 • zachęcanie do poruszania się,
 • poznawanie życia pszczół i mrówek,
 • zapoznanie z cyklem rozwojowym motyla,
 • rozwijanie umiejętności współpracy,
 • kształtowanie prawidłowych relacji w grupie przedszkolnej,
 • kształtowanie poczucia rytmu,
 • zwracanie uwagi na przystosowanie się zwierząt do życia w danym środowisku,
 • przybliżanie wiadomości na temat wybranych zawodów,
 • uświadamianie znaczenia pracy dla ludzi,
 • zapoznanie z pracą krawcowej,
 • rozwijanie słuchu fonematycznego,
 • kształtowanie poczucia rytmu,
 • zachęcanie do wypowiedzi na temat przyszłości,
 • zapoznanie z działaniem magnesu,
 • stwarzanie sytuacji do dzielenia się opiniami na temat swoich rodziców,
 • rozwijanie myślenia,
 • wypowiadanie się na temat spędzania wolnego czasu z rodzicami,
 • rozwijanie sprawności manualnej.