niezapominajki, serce

Plan pracy wychowawczo – dydaktycznej dla grupy Muszki na miesiąc maj.

Tematy tygodnia:

Tydzień I       JESTEM POLAKIEM I EUROPEJCZYKIEM

Tydzień II      WIOSNA W OGRODZIE

Tydzień III     WIOSENNA ŁĄKA

Tydzień IV  i V   MOI RODZICE i ZAWODY

 

Temat tygodnia: JESTEM POLAKIEM I EUROPEJCZYKIEM

Temat dnia: Miasto.

Cele ogólne:

-rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat

-poszerzanie wiadomości nt.  miejsca swojego zamieszkania

-rozwijanie patriotycznej postawy

-zaspokajanie naturalnej potrzeby ruchu

-rozwijanie wyobraźni przestrzennej podczas budowania

Temat dnia: Wieś.

Cele ogólne:

-poszerzanie wiadomości nt.  cech charakterystycznych wsi

– rozwijanie spostrzegawczości

i uwagi poprzez porównywanie treści dwóch obrazków: miasto-wieś, kształcenie pojęcia: zabudowa szeregowa

-rozwijanie spostrzegawczości

-zachęcanie do konstruowania z klocków

Temat dnia: Jestem Polakiem .

Cele ogólne:

-rozwijanie umiejętności plastycznych – rysowania

-kształcenie postawy patriotycznej podczas nauki hymnu

-zapoznanie z jednym z symboli narodowych

-zachęcanie do obserwacji okolicy

-zwrócenie uwagi na szybkie ustawianie się w pary

Temat dnia: Symbole narodowe Polski.

Cele ogólne:

-rozwijanie procesów analizy i syntezy wzrokowej

-zapoznanie z symbolami narodowymi

– kształcenie postawy patriotycznej u dzieci

-rozwijanie umiejętności językowych

-zachęcanie do zabaw zespołowych

Temat dnia: Polska w Europie.

Cele ogólne:

-rozwijanie zainteresowań poznawczych , szczególnie własnych krajem

– nabywanie umiejętności łączenia dwóch elementów z papieru poprzez sklejanie (wykonanie flagi)

Temat tygodnia: WIOSNA W OGRODZIE

Temat dnia: Prace w ogrodzie.

Cele ogólne:

-rozwijanie zainteresowań poznawczych czyli książkami

-poszerzanie wiadomości nt. prac ogrodowych i narzędzi wykorzystywanych w pracach ogrodowych

-doskonalenie umiejętności językowych

Temat dnia: Wiosenne kwiaty.

Cele ogólne:

-rozwijanie umiejętności segregowania wg kolorów

-poszerzanie doświadczeń plastycznych

– wyrabianie postawy opiekuńczej wobec kwiatów

-rozwijanie logicznego myślenia oraz dokonywania analizy i syntezy wzrokowej

Temat dnia: Czego potrzebują rośliny do życia?

Cele ogólne:

-poszerzanie wiadomości nt.  pielęgnacji roślin

– zapoznanie z budową i warunkami rozwoju tulipana, zachęcanie do hodowli kwiatów, obserwowanie rozwoju rośliny, poszerzenie wiadomości na temat hodowli roślin

-rozwijanie sprawności manualnych

Temat dnia: W naszym ogródeczku.

Cele ogólne:

-doskonalenie percepcji wzrokowej

-rozwijanie zainteresowań muzyką poważną

-ćwiczenia aparatu oddechowego

Temat dnia: Wiosenne warzywa.

Cele ogólne:

-rozwijanie wyobraźni przestrzennej

– uświadomienie sobie potrzebę jedzenia świeżych warzyw, mycia rąk oraz owoców i warzyw

-rozwijanie percepcji wzrokowej

i utrwalanie nazw warzyw

Temat tygodnia: WIOSENNA ŁĄKA

Cele ogólne:

-rozwijanie zainteresowań  przyrodniczych podczas oglądania książek

-zapoznanie z wyglądem i nazwami mieszkańców  łąki

– rozróżnianie wybranych odgłosów owadów nagrane na płycie

-doskonalenie umiejętności kolorowania

-doskonalenie percepcji wzrokowej

– utrwalenie nazw i wyglądu poznanych owadów

– rozwijanie inwencji twórczej dzieci

Temat tygodnia: MOI RODZICE i ZAWODY

Cele ogólne:

-pogłębianie wiedzy na temat wybranych zawodów, kształcenie orientacji przestrzennej

-zachęcanie do wypowiadania się nt. zawodów swoich rodziców

-rozwijanie zainteresowań sklepami różnego rodzaju

-zachęcanie do rozwijania umiejętności matematycznych i plastycznych

-wdrażanie do właściwego zachowania w miejscu publicznym

-zwracanie uwagi na przestrzegania zasad i reguł ustalonych wcześniej

-utrwalenie swojego imienia i nazwiska

-utrwalenie wiadomości nt.  zawodów