niezapominajki, serce

MAJ W GRUPIE BĄCZKI

TYDZIEŃ 1 – Temat tygodnia: ŁĄKA WIOSNĄ

Cele główne:

 • poznawanie nazw i wyglądu zwierząt mieszkających na łące
 • rozwijanie sprawności manualnych
 • rozwijanie sprawności ruchowej, koordynacji oraz spostrzegawczości.
 • rozwijanie umiejętności uważnego słuchania wiersza i opowiadania jego treści własnymi słowami
 • rozwijanie poczucia rytmu i umiejętności wokalnych.

Cele operacyjne:

 • odpowiada na pytanie,
 • uczestniczy w zabawie,
 • wymienia nazwy wybranych zwierząt zamieszkujących łąkę,
 • reaguje na dźwięk instrumentu,
 • bierze udział w zabawach,
 • nazywa kwiaty,
 • rysuje obiema rękami,
 • porusza rękami naśladując ruchy ślimaka,
 • rysuje po śladach.
 • podaje rozwiązania zagadek
 • wykonuje biedronkę techniką orgiami
 • koloruje rysunek
 • bierze udział w zabawie,
 • reaguje na sygnał.
 • opisuje motyle
 • obserwuje motyle
 • porusza się przy muzyce,
 • podejmuje swobodne zabawy
 • wskazuje kwiaty, które rosną na łące
 • uważnie słucha wiersza i wypowiada się na temat jego treści,
 • zwija się jak ślimak w skorupce.
 • rytmicznie klaszcze i próbuje śpiewać piosenkę,
 • przygląda się roślinom podczas spaceru,

TYDZIEŃ 2 – Temat tygodnia: WIOSNA NA WSI

Cele główne:

 • rozwijanie mowy
 • rozwijanie pamięci.
 • rozwijanie umiejętności słuchania i śpiewania piosenek.
 • rozwijanie sprawności manualnych.

Cele operacyjne:

 • nazywa zwierzęta z wiejskiego podwórka,
 • reaguje na zmianę tempa akompaniamentu,
 • mówi wyraźnie,
 • naśladuje sposób poruszania się zwierząt,
 • bawi się w ogrodzie przedszkolnym,
 • powtarza dany rytm,
 • uczestniczy w zabawie,
 • wskazuje, czego brakuje na obrazach zwierząt,
 • podejmuje swobodne zabawy.
 • wykonuje masaż na plecach kolegi,
 • wypowiada się na temat wysłuchanego opowiadania,
 • naśladuje czynności kota,
 • bierze udział w zabawach,
 • wyszukuje pary takich samych kurcząt,
 • tańczy przy piosence,
 • bawi się z innymi.
 • recytuje wiersz,
 • liczy zwierzęta na obrazku,
 • mówi rymowankę
 • wypowiada się na temat piosenki i próbuje ją śpiewać,
 • przestrzega zasad w zabawach,
 • wykleja rysunek kilkami z plasteliny,
 • rozpoznaje kolegę po głosie,
 • toczy piłkę,
 • wykonuje wydzierankę,
 • reaguje na hasło,
 • buduje z piasku
 • bawi się z innymi.

TYDZIEŃ 3 – Temat tygodnia:  ZNAM RÓŻNE ZAWODY

Cele główne:

 • zapoznanie z pracą ogrodnika.
 • zapoznanie z pracą krawcowej.
 • zapoznanie z pracą policjanta
 • rozwijanie umiejętności klasyfikowania
 • umuzykalnianie dzieci.

Cele operacyjne:

 • poprawnie wykonuje ćwiczenia,
 • umieszcza woreczki w różnych miejscach względem siebie,
 • wie, na czym polega praca ogrodnika,
 • naśladuje czynności,
 • uczestniczy w zabawach,
 • bierze udział w zabawie,
 • umieszcza woreczki w różnych miejscach względem siebie,
 • wyrywa elementy i układa z nich sylwetę słońca,
 • podejmuje swobodne zabawy.
 • nazywa zawody, które wykonują dane osoby,
 • tańczy przy piosence,
 • wie, co robi krawcowa,
 • przechodzi po skakankach,
 • segreguje klocki według koloru
 • ustawia na dywanie tyle samo klocków, ile razy N. uderzy w bębenek,
 • porusza się przy muzyce,
 • wie, na czym polega praca policjanta,
 • tańczy przy piosence,
 • naśladuje czynności,
 • obserwuje zmiany w przyrodzie,
 • uważnie słucha wiersza,

TYDZIEŃ 4 – Temat tygodnia: MOI RODZICE

Cele główne:

 • rozwijanie mowy.
 • rozwijanie umiejętności liczenia.
 • rozwijanie sprawności manualnej
 • prezentowanie swoich umiejętności, możliwości.

Cele operacyjne:

 • układa z klocków,
 • ilustruje ruchem tekst wiersza,
 • naśladuje czynności,
 • tańczy przy piosence,
 • wymienia członków swojej rodziny,
 • bawi się w ogrodzie,
 • poprawnie wykonuje ćwiczenia,
 • powtarza tekst wiersza,
 • bawi się z innymi.
 • wykonuje serduszka,
 • powtarza tekst wiersza,
 • śpiewa piosenkę,
 • tańczy przy piosence,
 • liczy w zakresie czterech,
 • bierze aktywny udział w zabawie,
 • uczestniczy w zabawach,
 • poprawnie wykonuje ćwiczenia,
 • bierze udział w zabawie,
 • bawi się z innymi
 • przykleja papierowe kwiatuszki na sylwecie czerwonego serduszka,
 • opisuje swoją mamę i tatę;
 • formułuje wypowiedzi,