malowanie kredkami

Wiosna na wsi.

1.      „Koncert na wiejskim podwórku” – zabawa dźwiękonaśladowcza usprawniająca narząd mowy. Wycinamy z żółtego papieru koło i długie prostokąty – promyki, na końcu promyków układamy zdjęcia zwierząt wiejskich (można wykorzystać ilustracje z wtorku). Rodzic ustala wspólnie z dzieckiem, jaki głos wydają poszczególne zwierzęta z obrazków. Następnie zamienia się w dyrygenta a dziecko w artystę. Dyrygent wskazuje obrazek a artysta odzywa się głosem tego zwierzęcia, któremu przyporządkowany jest obrazek. Dyrygent może wskazywać obrazki w różnych tempie – szybko lub wolno lub pokazywać wielokrotnie jeden obrazek. Wtedy muzyka będzie bardziej interesująca. Artysta musi dokładnie śledzić wskazówki dyrygenta, aby w odpowiednio zareagować. Następnie można zamienić się rolami, wtedy dziecko będzie dyrygentem a rodzic artystą.

2.       „Niespodzianka dla pieska” – zabawa usprawniająca mięśnie drobne palców. Potrzebne będą: rolka po ręczniku papierowym, kawałki wełny, rolka po papierze toaletowym. Do rolki po ręczniku papierowym trzeba przymocować koniec rozwiniętego kawałka wełny. Do drugiego końca wełny jest przywiązana rolka po papierze toaletowym – kość dla psa. Dziecko zamienia się w pieska i nawija wełnę na rolkę, obracając ją palcami dookoła własnej osi – piesek stara się w jak najszybszym tempie zdobyć smakowitą kość.

3.       „Kotek na drabinie” – zabawa ruchowa z elementem skoku i podskoku. Rodzic układa w rzędzie, jedna za drugą, kolorowe szarfy (ułożenie poziome) – szczebelki drabiny. Przed drabiną ustawia się dziecko (kotek). Przeskakuje obunóż ze szczebelka na szczebelek (z szarfy na szarfę), starając się nie ominąć żadnego z nich.

4.       „Gdzie jest kogut?” – zagadki słuchowe. Rozpoznawanie kierunku, z którego dochodzi głos. Potrzebne będzie nagranie utworu M. Musorgskiego „Taniec kurcząt w skorupkach”. Poniżej link do utworu: Mussorgsky/Ravel – Ballet of the Unhatched Chicks. Concert for Kids

https://www.youtube.com/watch?v=nAtAvF2cepg

Dziecko obraca się tyłem do rodzica, zamyka oczy i zatyka uszy. Rodzic chowa w pokoju komórkę z cichym nagraniem piania koguta. Następnie zaczyna odtwarzać głośno utwór muzyczny „ Taniec kurcząt…” Dziecko wykonuje improwizacje taneczne przy wybranym utworze. Na przerwę w muzyce zatrzymuje się nieruchomo
i stara się zgadnąć, skąd dobiega dźwięk – gdzie schował się kogut. Za każdym razem chowamy komórkę z dźwiękiem koguta w innej części pokoju oraz puszczamy dźwięk coraz ciszej.

Poniżej link WIELOKROTNE PIANIE KOGUTA:

https://www.youtube.com/watch?v=TsoHVW3LvUE

5.       Utrwalenie piosenki z czwartku „ Gdacze kura: ko, ko,ko.”

6.       Karty pracy: Ile nóg, Kotek i inne, Rymowanki.