zajączek z jajkami

.

Plan pracy wychowawczo – dydaktyczny na miesiąc kwiecień   Stonogi

Tematy:

 1. Tydzień : ” Chciałbym być sportowcem”
 2. Tydzień : ” Cuda i dziwy”
 3. Tydzień : ” Mali strażacy przyrody”
 4. Tydzień : ” Jestem Polakiem i Europejczykiem”

 

 1. Tydzień : ” Chciałbym być sportowcem”

Cele ogólne:

 • zapoznanie z literą j : małą i wielką,
 • zapoznanie z literą j : drukowaną i pisaną,
 • rozwijanie mowy i pamięci słuchowej,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • zachęcanie do zabawy ruchowej,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • rozwijanie sprawności liczenia,
 • zachęcanie do wspólnego odpoczynku z rodzicami,
 • zapoznanie z wyglądem i wyposażeniem stadionu sportowego.
 1. Tydzień : “Cuda i dziwy ”

Cele ogólne:

 • Zapoznanie z literą f : małą i wielką, drukowaną, pisaną,
 • wyrabianie postawy proekologicznej,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • rozwijanie wyobraźni i inwencji twórczej,
 • rozpoznawanie kierunku linii melodycznej,
 • rozwijanie sprawności liczenia,
 • rozwijanie umiejętności liczenia w zakresie do dziesięciu,
 • poznawanie zjawiska powstawania dnia i nocy,
 • rozwijanie mowy.
 1. Tydzień : „ Mali strażnicy przyrody”

Cele ogólne:

 • uświadomienie konieczności dbania o lasy,
 • zapoznanie się z literą ż : małą i wielką, drukowaną i pisaną,
 • rozwijanie poczucia troski o najbliższe otoczenie i odpowiedzialność za nie,
 • zachęcanie do wspólnego działania,
 • rozwijanie poczucia rytmu,
 • poznanie swoich praw i obowiązków,
 • rozwijanie umiejętności liczenia w zakresie do dziesięciu,
 • uświadamianie konieczności segregowania odpadów i ich ponownego przetwarzania,
 • uświadamianie konieczności dbania o środowisko naturalne.
 1. Tydzień : ” Jestem Polakiem i Europejczykiem”
 • rozwijanie percepcji słuchowej,
 • zapoznanie się z literą h : małą i wielką, drukowaną i pisaną,
 • utrwalenie poznanych wcześniej znaków <, > , =,
 • przybliżenie charakterystycznych miejsc znajdujących się w pobliżu swojej miejscowości,
 • zapoznanie z symbolami narodowymi,
 • poznanie herbu Warszawy, nazwy miasta, jej pochodzenia oraz wybranych zabytków.

Piosenka :  “Każdy chciałby być odkrywcą” ( sł. i muz Jolanta Kuchaczyk)

1. Znam już dobrze kraj nasz, Polskę,

miasta, góry , morze.

Byłem także w innych krajach –

zwiedzałem Europę.

Ref. Chcę poznać cały świat:

kontynenty, morza, oceny.

A kiedy już na Ziemi wszystko zwiedzę,

rakietą w kosmos polecę.

2.Znam też inne kontynenty:

Azję i Afrykę,

a niedługo także zwiedzę

ogromną Amerykę.

Ref. Chcę poznać cały świat…

3. Będę pływał wielkim statkiem,

latał samolotem,

podróżował autokarem

i jeździł autostopem.

Ref. Chcę poznawać cały świat…