zajączek z jajkami

Plan pracy wychowawczo-dydaktycznej dla grupy CHRZĄSZCZE na
miesiąc Kwiecień
Tematy tygodnia:
Tydzień I WIELKANOC
Tydzień II WIOSNA NA WSI
Tydzień III OCHRONA PRZYRODY
Tydzień IV W ŚWIECIE TEATRU
WIELKANOC
Cele ogólne:
– zapoznanie z tradycją Świąt Wielkanocnych
– zapoznanie z charakterystycznymi symbolami Świąt Wielkanocnych
– rozwijanie wyobraźni plastycznej
– kształcenie mowy poprzez wypowiadanie się na temat wysłuchanego utworu literackiego
– rozwijanie percepcji wzrokowej
– nabywanie umiejętności klasyfikowania według jednej cechy, kształcenie umiejętności
prawidłowego stosowania określeń: więcej, mniej, tyle samo
– utrwalenie kolorów
– rozwijanie sprawności manualnych
WIOSNA NA WSI
Cele ogólne:
– rozumienie, że zwierzęta mają podobne potrzeby jak ludzie i człowiek musi pomagać im je
zaspokajać, opiekować się zwierzętami
– wzmacnianie aparatu artykulacyjnego i oddechowego poprzez śpiewanie na zgłoskach:
mu, ko i wydłużanie fazy wydechowej
– poszerzanie doświadczeń plastycznych
– rozwijanie sprawności manualnych
– rozwijanie percepcji słuchowej
– utrwalenie nazw zwierząt
– umiejętność dostrzegania wpływu danych treści na motywację i zachowanie dzieci
– rozwijanie umiejętności liczenia
OCHRONA PRZYRODY
Cele ogólne:
– rozwijanie zainteresowań poznawczych
– kształcenie postawy proekologicznej
– rozumienie, że jesteśmy częścią przyrody, o którą trzeba dbać
– kształtowanie postawy szacunku roślin (niezrywanie roślin)
– rozwijanie umiejętności językowych
– kształtowanie umiejętności odwzorowywania liczebności zbiorów
– doskonalenie umiejętności porównywania wielkości
– poszerzanie wiadomości nt. ekologicznego trybu życia
– kształtowanie nawyku segregowania śmieci
– ćwiczenie pamięci odtwórczej
W ŚWIECIE TEATRU
Cele ogólne:
– przybliżanie wiadomości na temat teatru
– zapoznanie z teatrzykiem cieni
– zachęcanie do zabaw w teatr – dowolnych i zorganizowanych
– rozwijanie sprawności manualnych
– rozwijanie poczucia rytmu i możliwości wokalnych
– zachęcanie do kolorowania
– rozwijanie umiejętności manualnych i motoryki małej
– poszerzanie umiejętności muzycznych
PIOSENKI
1. „Wielkanocne cuda”-B.Szurowska
2. „Na podwórku”-B.Forma
3. „Bez ptaszków i żab”-K.Bożek-Gowik
4. „Tak się bawimy”-K.Bayer
WIERSZE/OPOWIADANIA
1. „Wielkanoc”-J.Kaczanowska
2. „Koziołeczek”-H.Bechlerowa
3. „Śmieciu, precz”-S.Karaszewski
4. „Jaskiniowiec”-A.Frączek