zdjęcie przebiśniegi

Plan pracy wychowawczo-dydaktycznej na miesiąc marzec – Stonogi

Tematy:

 1. Tydzień: „W świecie teatru”
 2. Tydzień: „Żegnamy zimę”
 3. Tydzień: „Wiosna, wiosna”
 4. Tydzień: „Wkrótce Wielkanoc”

 

 1. Tydzień: „W świecie teatru”

Cele ogólne:

 • zapoznanie z literą u: małą i wielką, drukowaną i pisaną
 • zapoznanie z teatrem jako miejscem sztuki i kultury
 • zapoznanie z nowymi pojęciami związanymi z teatrem: scena, kurtyna, aktor
 • inscenizowanie utworów wybranych autorów
 • wykonywanie wspólnej całości z elementów
 • rozwijanie umiejętności łączenia ze sobą różnorodnych materiałów w pracy plastycznej
 • rozwijanie sprawności fizycznej
 • rozwijanie orientacji przestrzennej
 • rozwijanie umiejętności dodawania i odejmowania
 • rozwijanie mowy
 1. Tydzień: „Żegnamy zimę”

Cele ogólne:

 • wdrażanie dzieci do obserwacji przyrody
 • zapoznanie z dawnymi obrzędami ludowymi związanymi z powitaniem wiosny
 • wzbogacanie czynnego i biernego słownika dzieci
 • wdrażanie do wypowiadania się całymi zdaniami
 • wyrabianie postaw proekologicznych
 • pogłębianie doświadczeń plastyczno- konstrukcyjnych
 • swobodne wyrażanie siebie – ćwiczenie słuchu muzycznego, rozwijanie wyobraźni
 • nabywanie umiejętności współdziałania w zespole
 • rozwijanie sprawności fizycznej
 • rozwijanie mowy
 1. Tydzień: „Wiosna, wiosna”

Cele ogólne:

 • zapoznanie z elementami pogody występującymi w marcu
 • zapoznanie z literą c: małą i wielką, drukowaną i pisaną
 • poznawanie charakterystycznych zwiastunów wiosny
 • rozwijanie sprawności fizycznej
 • rozwijanie poczucia rytmu
 • wyrażanie spostrzeżeń dotyczących wiosny w ekspresji plastycznej
 • rozwijanie umiejętności dodawania i odejmowania w zakresie 10
 • rozwijanie umiejętności liczenia
 • zapoznanie z zapisem cyfrowym liczby 10
 • zapoznanie z rozwojem tulipana
 1. Tydzień: „Wkrótce Wielkanoc”

Cele ogólne:

 • zapoznanie z literą ł: małą i wielką, drukowaną i pisaną
 • wypowiadanie się na temat wysłuchanego utworu
 • zapoznanie z tradycjami Wielkanocnymi występującymi w Polsce
 • rozwijanie mowy
 • rozwijanie umiejętności wyrażania muzyki ruchem
 • rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego
 • rozwijanie sprawności fizycznej i manualnej
 • rozwijanie spostrzegawczości

Piosenka „Uciekaj zimo” – muz. A. Galica, sł. T. Pabisiak

Wsiadaj zimo na sanki i uciekaj już!
Zabierz śnieżne bałwanki,
zabierz wiatr i mróz.

Ref. Rękawiczki i czapki

Pochowamy do szafki

Na spacerek pójdziemy

Nie zmarzniemy już x2

A ty zimo, uciekaj za górkę za las.
I nie marudź, nie zwlekaj
Już na wiosnę czas.

Ref. Rękawiczki i czapki

Pochowamy do szafki

Na spacerek pójdziemy

Nie zmarzniemy już x2 

Piosenka „Koszyczek dobrych życzeń” – sł. i muz. Krystyna Gowik

Siedzi biały cukrowy baranek w wielkanocnym koszyku,

a z barankiem gromada pisanek – dużo śmiechu i krzyku.

Dwie kiełbaski pachnące są, sol i pieprz, by był pyszny smak.

Dziwi się biały baranek: „O! Kto to wszystko będzie jadł?”

Ref.: Mama, tata, siostra, brat – każdy coś z koszyczka zjadł,

a to taki jest koszyczek pełen dobrych życzeń.

Gdy życzenia złożyć chcesz, coś z koszyczka szybko bierz!

I życz szczęścia, pomyślności, a na święta dużo gości!

Dawno temu prababcia tak samo koszyk przygotowała.

Był baranek i dużo pisanek, i kiełbaska niemała.

Ja to dobrze już teraz wiem, że koszyczek przemienia świat,

lecz babcia z dziadkiem dziwili się: kto to wszystko będzie jadł? 

Ref.: Mama, tata…

Kiedyś ja przygotuję koszyczek, aby spełniał życzenia.

Od pisanek kolory pożyczę, od baranka marzenia.

I tak zawsze już będzie wciąż, że w koszyczku pyszności są,

a mamy i babcie, i ciocie też z życzeniami dają go.

 Ref.: Mama, tata…