kwiaty

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE – MARZEC

PAJĄCZKI

Temat tygodnia: MUZYKA JEST WSZĘDZIE

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):

 • rozwijanie poczucia rytmu,
 • zapoznanie z literą z: małą i wielką, drukowaną,zapoznanie z literą z: małą i wielką, drukowaną i pisaną, rozwijanie mowy
 • rozwijanie umiejętności wokalnych,
 • rozumienie sensu dodawania,
 • wprowadzenie zapisu odejmowania,
 • rozwijanie umiejętności wokalnych,
 • rozumienie sensu dodawania,
 • wprowadzenie zapisu odejmowania.

Temat tygodnia:  W ŚWIECIE TEATRU

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):

 • rozwijanie mowy,
 • zapoznanie z literą u: małą i wielką, drukowaną,
 • zapoznanie z literą u: małą i wielką, drukowaną i pisaną,
 • zapoznanie z teatrem jako miejscem sztuki i kultury,
 • rozwijanie umiejętności łączenia ze sobą różnorodnych materiałów w pracy plastycznej,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • rozwijanie orientacji przestrzennej,
 • rozwijanie umiejętności dodawania i odejmowania,
 • wykonywanie wspólnej całości z elementów.

Temat tygodnia: WIOSNA, WIOSNA

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):

 • zapoznanie z elementami pogody występującymi w marcu,
 • zapoznanie z literą c: małą i wielką, drukowaną,zapoznanie z literą c: małą i wielką, drukowaną i pisaną,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • rozwijanie poczucia rytmu,
 • wyrażanie spostrzeżeń dotyczących wiosny w ekspresji plastycznej,
 • rozwijanie umiejętności dodawania i odejmowania w zakresie 10,
 • rozwijanie umiejętności liczenia,
 • zapoznanie z zapisem cyfrowym liczby 10,
 • zapoznanie z rozwojem tulipana,
 • poznawanie zwiastunów wiosny,
 • rozwijanie sprawności fizycznej.

Temat tygodnia: WKRÓTCE WIELKANOC

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne (cele główne)

 • rozwijanie mowy,
 • zapoznanie z literą ł: małą i wielką, drukowaną i pisaną,
 • wypowiadanie się na temat wysłuchanego utworu,
 • rozwijanie umiejętności wyrażania muzyki ruchem,
 • rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • rozwijanie mowy,
 • ćwiczenia spostrzegawczości.