kwiaty

Plan pracy wychowawczo – dydaktycznej dla grupy MUSZKI na miesiąc MARZEC

Tematy tygodnia:

Tydzień I         W MARCU JAK W GARNCU

Tydzień II      ZABAWY TU I TAM

Tydzień III    DBAMY O ZDROWIE NA PRZEDWIOŚNIU

Tydzień IV    NADCHODZI WIOSNA

 

Temat tygodnia: W MARCU JAK W GARNCU

Cele ogólne:

-zachęcanie do prowadzenia obserwacji pogody

– kształcenie umiejętności samodzielnego rozbierania i ubierania się

-zwracanie uwagi na umiejętność wypowiadania się na określony temat

-rozwijanie wyobraźni taneczno-muzycznej

-zapoznanie z symbolami pogody

-zapoznanie z marcowym przysłowiem i zjawiskami pogodowymi spotykanymi  o tej porze roku

-doskonalenie umiejętności przeliczania i porównywania

– rozwijanie uwagi i spostrzegawczości poprzez wskazywanie podobieństw i różnic między dwoma obrazkami (bałwanek – zimą, bałwanek – wiosną)

Temat tygodnia: ZABAWY TU I TAM

Cele ogólne:

– rozwijanie umiejętności wypowiedzi na forum grupy, wdrażanie do słuchania innych

-poszerzanie umiejętności komunikacyjnych i językowych

– wdrażanie do udziału w zabawach zespołowych

– kształcenie uwagi i sprawnej reakcji na sygnał

– rozpoznawanie, nazywanie i rozwiązywanie sytuacji konfliktowych na zasadzie kompromisu                    i akceptacji potrzeb innych

– rozpoznawanie zabawek poprzez zmysł dotyku

-zachęcanie do dbałości o porządek w otoczeniu

-doskonalone koordynacji –wzrokowo-ruchowej

Temat tygodnia: DBAMY O ZDROWIE NA PRZEDWIOŚNIU

Cele ogólne:

-zachęcanie do poszerzania wiadomości nt.  zdrowia

– uświadamianie wpływu odżywiania na  zdrowie człowieka i zachęcanie do częstego spożywania warzyw i owoców, nabywanie nawyku mycia owoców i warzyw przed spożyciem

-rozwijanie wypowiedzi własnych

-rozumienie pojęcia „higiena własna” , zapoznanie z utworem „Mydło lubi zabawę”

– kształcenie słuchu muzycznego, poczucia rytmu -kształcenie umiejętności samodzielnego prawidłowego mycia i wycierania rąk, korzystania z toalet

– rozwijanie inicjatywy i pomysłowości, wdrażanie do porządkowania miejsca pracy

-doskonalenie posługiwania  pojęciami czasowymi

-doskonalenie percepcji słuchowej

– zachęcanie do wsłuchiwania się w dźwięki otoczenia

-doskonalenie umiejętności plastycznych

Temat tygodnia: NADCHODZI WIOSNA

Cele ogólne:

– zapoznanie z charakterystycznymi cechami wiosny, utrwalanie nazw i charakterystycznych cech czterech pór roku, budzenie zainteresowania przyrodą

-rozwijanie sprawności ruchowej

-rozwijanie zainteresowań matematycznych

-zachęcanie do wspólnej zabawy

-rozwijanie zainteresowań przyrodniczych

– rozwijanie umiejętności dostrzegania barw wokół siebie, rozpoznawanie i nazywanie kolorów podstawowych

– kształcenie muzykalności poprzez doświadczenia muzyczne

-poszerzanie sprawności artykulacyjnych.