zdjęcie przebiśniegi

Plan pracy wychowawczo-dydaktycznej dla grupy CHRZĄSZCZE na miesiąc Marzec

Tematy tygodnia:

Tydzień I POZNAJEMY ZWIERZĘTA

Tydzień II BYŁY SOBIE DINOZAURY

Tydzień III WIOSNA TUŻ-TUŻ

Tydzień IV NADESZŁA WIOSNA

POZNAJEMY ZWIERZĘTA

Cele ogólne:

– rozwijanie mowy i myślenia

– umuzykalnienie dzieci

– rozwijanie klasyfikowania

– rozwijanie sprawności manualnej

– tworzenie sytuacji doskonalących umiejętność skupiania uwagi

– wywołanie radosnego nastroju sprzyjającego dobrej zabawie

– poznanie różnych gatunków zwierząt

-doskonalenie umiejętności zgodnego współdziałania w trakcie różnorodnych zabaw

BYŁY SOBIE DINOZAURY

Cele ogólne:

– rozwijanie umiejętności liczenia

– rozbudzanie zainteresowań dzieci i wzbogacenie ich wiadomości na temat dinozaurów

– rozwijanie sprawności manualnej

– stwarzanie warunków do rozwijania własnej inwencji twórczej

– doskonalenie umiejętności reagowania na zmianę tempa w muzyce

– rozwijanie mowy

– umuzykalnienie dzieci

– poszerzanie doświadczeń plastycznych

WIOSNA TUŻ-TUŻ

Cele ogólne:

– rozwijanie mowy

– umuzykalnienie dzieci

– rozwijanie umiejętności klasyfikowania

– rozwijanie sprawności manualnej

– zapoznanie dzieci z nadchodząca porą roku – wiosna

– rozumienie zmian zachodzących w przyrodzie

– doskonalenie spostrzegawczości wzrokowej

– poznawanie i nazywanie niektórych roślin pojawiających się wiosną

NADESZŁA WIOSNA

Cele ogólne:

– zapoznanie z charakterystycznymi cechami wiosny, utrwalanie nazw i charakterystycznych cech

czterech pór roku, budzenie zainteresowania przyrodą

-rozwijanie sprawności ruchowej

-rozwijanie zainteresowań matematycznych

-zachęcanie do wspólnej zabawy

-rozwijanie zainteresowań przyrodniczych

– rozwijanie umiejętności dostrzegania barw wokół siebie, rozpoznawanie i nazywanie kolorów

podstawowych

– kształcenie muzykalności poprzez doświadczenia muzyczne

-poszerzanie sprawności artykulacyjnych.

PIOSENKI

  1. „Skacze zając” B.Forma
  2. „Człapie dinozaur” M.Broda-Bajak
  3. „Spotkanie z wiosną” B.Forma
  4. „Maszeruje wiosna” K.Bożek-Gowik

WIERSZE/OPOWIADANIA

  1. „Zoo” B.Kołodziejski
  2. „Jak nasza mama hodowała potwora” J.Papuzińska
  3. „Prośba do słonka” B.Forma
  4. „Wiosna ogrodniczka” B.Szelągowskiej