obraz serce

Tydzień I „Siły przyrody”

Tydzień II „Cztery żywioły”

Tydzień III „Wielka wyprawa”

Tydzień IV „Nasze podróże”

Tydzień I

 1. Szanujemy środowisko
 2. Żyjemy na ziemi
 3. Minerały – skarby ziemi
 4. Woda – kapie, pluska, szumi
 5. Badamy wodę
 • Poznajemy 4 żywioły (ziemia, woda, powietrze, ogień).
 • Doskonalimy umiejętność budowania wypowiedzi na określony temat.
 • Poznajemy piękno planety.
 • Poznajemy bogactwo fauny i flory.
 • Poznajemy niebezpieczeństwa zagrażające środowisku ze strony człowieka.
 • Poznajemy znaki matematyczne: „<”, „>”.
 • Utrwalamy cyfry od 1 do 6.
 • Poznajemy minerały.
 • Ćwiczymy dodawania w zakresie 6.
 • Poznajemy właściwości wody.
 • Doskonalimy umiejętność czytania ze zrozumieniem.

Tydzień II

 1. Czyste powietrze – ważna sprawa
 2. Wszyscy potrzebujemy powietrza
 3. Ogień jest potrzebny
 4. Ostrożnie z ogniem
 5. Robimy wulkan
 • Poznajemy pozytywne i negatywne skutki oddziaływania powietrza.
 • Doskonalimy umiejętność wycinania po linii prostej.
 • Poznajemy sposoby wykorzystania powietrza.
 • Utrwalamy poznane litery.
 • Doskonalimy umiejętność wykonywania działań na liczbach.
 • Poznajemy zastosowanie wiatraków.
 • Poszerzamy słownictwo o wyrażenia: „elektrownia wiatrowa”, „odnawialne źródło energii”.
 • Poznajemy żywioł ognia.
 • Doskonalimy umiejętność dodawania i odejmowania.

Tydzień III

 1. Odkrywcy to my
 2. Pojazdy wokół nas
 3. Polecimy w świat
 4. Morska wyprawa
 5. Mapa naszej podróży
 • Poznajemy wygląd globusa.
 • Poznajemy literę małą i wielką r, R.
 • Poznajemy cyfrę 7.
 • Doskonalimy umiejętność liczenia w zakresie 7.
 • Utrwalamy nazwy kolorów.
 • poznajemy charakterystyczne miejsca kraju

Tydzień IV

 1. Będziemy podróżnikami
 2. Podróżnicze ciekawostki
 3. Wyprawa na biegun
 4. Zwierzęta, które lubią mróz
 5. Odkrywamy ciepłe kraje
 • Ćwiczymy dodawanie w zakresie 7.
 • Poznajemy cechy charakterystyczne poszczególnych kontynentów.
 • Poznajemy małą i wielką literę g, G.
 • Poznajemy pojęcia: „bieguny”, „Antarktyda”, „Arktyka”.
 • Rozwijamy umiejętność układania zadań do sytuacji na obrazku.
 • Ćwiczymy dodawanie i odejmowanie w zakresie 7.
 • Pracujemy z globusem i mapą.
 • Poznajemy zwierzęta żyjące w ciepłym klimacie.
 • Poznajemy wybrane owoce za pomocą zmysłu smaku.
 • Utrwalamy literę g, G.