obraz serce

Plan pracy wychowawczo-dydaktycznej dla grupy CHRZĄSZCZE na miesiąc luty
Tematy tygodnia:
Tydzień I KARNAWAŁ
Tydzień II ZABAWY NA ŚNIEGU
Tydzień III TAK MIJA NAM CZAS
Tydzień IV POZNAJEMY KOSMOS
KARNAWAŁ
Cele ogólne:
– integrowanie się dzieci-młodszych i starszych
– kształcenie koncentracji uwagi
– poszerzanie doświadczeń plastycznych
– rozwijanie wyobraźni ruchowej
– utrwalenie wyglądu i nazw figur geometrycznych
– rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej
– kształtowanie umiejętności dobierania przedmiotów ze względu na podobieństwo
– stwarzanie okazji do swobodnej ekspresji ruchowej przy muzyce
ZABAWY NA ŚNIEGU
Cele ogólne:
– rozwijanie orientacji przestrzennej
– zachęcanie do obserwacji zimowego krajobrazu
– zachęcanie do wypowiadania się na temat cech charakterystycznych dla zimy
– rozwijanie słuchu muzycznego
– wypowiadanie się na temat zjawisk zimowych
– zachęcanie do aktywnego spędzania czasu
– zwracanie uwagi na kolejność pór roku
– wdrażanie do bezpieczeństwa podczas zabaw na śniegu i lodzie
TAK MIJA NAM CZAS
Cele ogólne:
– dostrzeganie cykliczności dnia i nocy
– zapoznanie z zawodem zegarmistrza
– rozwijanie mowy
– zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu
– zapoznanie z wyglądem zegara oraz jego funkcją
– rozwijanie sprawności drobnych ruchów ręki
– wyrabianie nawyku dbania o porządek w najbliższym otoczeniu
– rozwijanie sprawności ruchowych i manualnych
POZNAJEMY KOSMOS
Cele ogólne:
– rozwijanie umiejętności liczenia
– rozwijanie mowy
– umuzykalnianie dzieci
– rozwijanie sprawności manualnej
– kształtowanie postawy ciekawości i chęci badania
– rozpoznawanie różnic pomiędzy dniem i nocą
– zapoznanie ze słownictwem dotyczącym tematu kosmos
– nabywanie wiadomości dotyczących przestrzeni kosmicznej
PIOSENKI
1. „Karnawałowa rozgrzewka” Natalia Łasocha
2. „Poleczka zimowa” K.Bożek-Gowik
3. „Ta Dorotka” autor nieznany
4. „W układzie słonecznym” M.Jankowski
WIERSZE
1. „Bal w przedszkolu” K.Wójcik-Bożętka
2. „Zima” J.Czechowicz
3. „Jestem duży” D.Gellner
4. „Planety” B.Forma
OPOWIADANIA
1. „Jak nasza mama zreperowała księżyc” J.Papuzińska