obraz bałwan

Grupa – 5 latki „ŻUCZKI” – STYCZEŃ 2021

Tematyka wiodąca:

 1. Zwierzęta zimą.
 2. Zabawy na śniegu.
 3. Dzień Babci i Dziadka.
 4. Podróże po kontynentach – Afryka.

Cele edukacyjne:

 • Organizowanie sytuacji sprzyjających budowaniu dziecięcych systemów wartości. Poznanie znaczenia słowa TOLERANCJA.
 • Wzmacnianie poczucia własnej wartości. odnajdywanie swojego miejsca w grupie, wzmacnianie poczucia jedności z wszystkim dziećmi.
 • Przestrzeganie przyjętych zasad. Rozwijanie umiejętności współpracy w grupie i w parach, kształtowanie umiejętności wspólnej zabawy.
 • Utrwalanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkami.
 • Utrwalanie zasad bezpiecznej zabawy na terenie sali oraz na terenie ogrodu przedszkolnego.
 • Zachęcanie do wypowiadania się na wybrane tematy. Budzenie ciekawości poznawczej. Rozwijanie słownictwa.
 • Doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem tekstu literackiego.
 • Rozwijanie koordynacji wzrokowo- słuchowej. Kształtowanie orientacji w przestrzeni. Utrwalanie umiejętności określania prawej i lewej strony.
 • Prezentacja przygotowanych strojów karnawałowych, czerpanie radości z zabawy podczas balu karnawałowego.
 • Oswajanie z występem solo przed kolegami z grupy.
 • Przygotowanie tańców, wierszy i piosenek z okazji Dnia Babci i Dziadka, przygotowanie nagrań umiejętności tanecznych i wokalnych oraz wykonanie prezentów dla dziadków. Budowanie więzi rodzinnych oraz szacunku wobec osób starszych.
 • Usprawnianie małej motoryki. Ćwiczenia dużych partii mięśniowych.
 • Zapoznanie z obrazem graficznym cyfry 7. Utrwalanie umiejętności przeliczania przedmiotów.
 • Zapoznanie z obrazem graficznym liter : S, N, B . Odnajdywanie wyrazów zaczynających się na poznane litery. Utrwalenie wcześniej poznanych samogłosek i spółgłosek.
 • Poszerzanie wiedzy przyrodniczej na temat zjawisk atmosferycznych typowych dla poszczególnych pór roku.
 • Poznanie sposobów pomocy zwierzętom i ptakom podczas zimy.
 • Poznanie sportów zimowych. Zachęcanie do zdrowego stylu życia. Utrwalanie umiejętności dopasowania ubioru do pogody.