obraz bałwan

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ NA MIESIĄC STYCZEŃ – WAŻKI

Tematy kompleksowe

 1. Zwierzęta są głodne
 2. Zimowe zabawy
 3. Babcia i dziadek
 4. Bezpieczeństwo zimą

 

 1. Zwierzęta są głodne

*Domek dla ptaszków

*Dokarmiamy ptaki

*Ile jest wróbli?

*Głodny ptaszek

*Spiżarnia ptaków

 1. Zimowe zabawy

*Hej na sanki

*Śniegowy bałwanek

*Kochana zima

*Kolorowe nakrętki

*Zabawy na śniegu

 1. Babcia i dziadek

*Moja babcia

*Serduszka dla babci i dla dziadka

*Wesoła para

*Piosenka dla babci i dziadka

*Odłóż zabawkę

 1. Projekt Bezpieczeństwo zimą

 

 

Piosenki

 1. „Biegnie miesiąc za miesiącem ”
 2. „Głodny ptaszek”
 3. „Zimo kochana”
 4. „Babcia i dziadek”

Wiersze

 1. „Domek dla ptaków” I. Suchorzewska
 2. „Ile wróbli?” H. E. Skorek
 3. „Zima” W. Zechenter
 4. „Kocham babcię i dziadka” B. Forma

Zamierzenia wychowawcze:

*Rozmowy o potrzebie dokarmiania zwierząt zimą, poznanie nazw ptaków zimujących w Polsce oraz nazw zwierząt leśnych, zabawy badawcze – Dlaczego ziemia zamarza?

*Rozmowy o zimowej porze roku oraz o zabawach zimowych, rozwiązywanie zagadek tematycznych, dlaczego ważny jest ruch na świeżym powietrzu?

*Rozmowy o babci i dziadku, wzbudzanie szacunku dla osób starszych, różnice i podobieństwa, portrety mojej babci i mojego dziadka

*Rozmowy o bezpieczeństwie podczas zabaw zimowych, rozumienie konieczności wybierania bezpiecznych miejsc do zabawy, zapoznanie z pracą ratownika medycznego i podstawowymi formami udzielania pierwszej pomocy,  porównywanie zbiorów,