obraz bałwan

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE – STYCZEŃ

PAJĄCZKI

 

Temat tygodnia: ZWIERZĘTA SĄ GŁODNE

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):

 • rozwijanie mowy,
 • zapoznanie z literą s: małą i wielką, drukowaną,
 • zapoznanie z literą s: małą i wielką, drukowaną i pisaną.
 • rozwijanie umiejętności liczenia,
 • zapoznanie z zapisem cyfrowym liczby 7,
 • rozwijanie umiejętności wokalnych,
 • rozwijanie sprawności fizycznej.
 • zapoznanie z nazwami dni tygodnia,
 • rozwijanie sprawności manualnych.

 

Temat tygodnia: ZABAWY NA ŚNIEGU

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):

 • rozwijanie aktywności twórczej,
 • zapoznanie z literą n: małą i wielką, drukowaną,
 • zapoznanie z literą n: małą i wielką, drukowaną i pisaną.
 • poznawanie niebezpieczeństw podczas zabaw na śniegu,
 • rozwijanie sprawności fizycznej.
 • rozwijanie umiejętności klasyfikowania,
 • kształtowanie poczucia rytmu.
 • zapoznanie z wybranymi sportami zimowymi,
 • ukazywanie konsekwencji nieprzestrzegania zakazów dotyczących zimowych zabaw,
 • rysowanie do wysłuchanego tekstu.

 

Temat tygodnia: ŚWIĘTO BABCI I DZIADKAJ

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):

 • rozwijanie mowy,
 • zapoznanie z literą b: małą i wielką, drukowaną,
 • zapoznanie z literą b: małą i wielką, drukowaną i pisaną.
 • przeliczanie w zakresie siedmiu,
 • rozwijanie sprawności manualnej.
 • rozwijanie pamięci słuchowej,
 • rozwijanie sprawności fizycznej.
 • prezentowanie swoich umiejętności