obraz Mikołaj

Grupa – 5 latki „ŻUCZKI” – GRUDZIEŃ  2020

Tematyka wiodąca:

 1. Tu rosły paprocie.
 2. Nadchodzi zima.
 3. Święta, święta.
 4. Czas kolędowania

Cele edukacyjne:

 • Utrwalanie zasad bezpieczeństwa w budynku przedszkolnym oraz na placu zabaw, utrwalanie nawyków higienicznych.
 • Organizowanie sytuacji sprzyjających budowaniu dziecięcych systemów wartości. Poznanie znaczenia słowa MIŁOŚĆ.
 • Zapoznanie z przypuszczalnymi przyczynami wyginięcia dinozaurów.
 • Zapoznanie z literami: L, Y R – poznanie słownictwa rozpoczynającego się na wybrane litery.
 • Rozwijanie umiejętności liczenia w zakresie 6, zapoznanie z zapisem cyfrowym liczb 6 oraz liczby 0, rozwijanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów.
 • Zapoznanie z instrumentem perkusyjnym – kołatka – poznanie brzmienia i sposobu grania, wykorzystanie instrumentu w piosence.
 • Dostrzeganie cykliczności pór roku na podstawie osi czasu.
 • Rozwijanie pamięci za pomocą zapamiętywania prostych wierszyków i piosenek, rozwijanie dykcji oraz reakcji na sygnał.
 • Rozwijanie mowy, ćwiczenie wypowiedzi na temat oznak zimy, utrwalanie nazw elementów pogody – szron, grad, zamieć odwilż.
 • Zapoznanie z tradycjami związanymi ze Świętami Bożego Narodzenia w Polsce oraz w różnych krajach europejskich.
 • Rozwijanie umiejętności wokalnych oraz tradycji świątecznych poprzez śpiewanie kolęd.
 • Wprowadzanie zabaw rozwijających sprawność ruchową oraz małą motorykę.