obraz bałwan

Plan pracy wychowawczo – dydaktyczny na miesiąc styczeń – Stonogi
Tematy:
1. Tydzień : “Zwierzęta są głodne”
2. Tydzień : “Zabawy na śniegu”
3. Tydzień : “Odwiedzili nas babcia i dziadziuś”

1. Tydzień : ” Zwierzęta są głodne”
Cele ogólne:
キ rozwijanie mowy,
キ zapoznanie z literą s : małą i wielką,
キ zapoznanie z literą s : drukowaną i pisaną,
キ zapoznanie z zapisem cyfrowym liczby 7,
キ rozwijanie sprawności fizycznej,
キ rozwijanie sprawności liczenia,
キ rozwijanie umiejętności wokalnych,
キ zapoznanie z nazwą aktualnego miesiąca,
キ zapoznanie z nazwami dni tygodnia,
キ rozwijanie mowy.

2. Tydzień : ” Zabawa na śniegu ”
Cele ogólne:
キ Zapoznanie z literą n: małą i wielką, drukowaną, pisaną,
キ rozwijanie aktywności twórczej,
キ poznanie niebezpieczeństw podczas zabawy na śniegu,
キ rozwijanie sprawności fizycznej,
キ rozwijanie umiejętności klasyfikowania,
キ kształtowanie poczucia rytmu,
キ rozwijanie umiejętności liczenia,
キ zapoznanie z wybranymi sportami zimowymi,
キ rysowanie do wysłuchanego tekstu,
キ ukazywanie konsekwencji nieprzestrzegania zakazów dotyczących zimowych
zabaw.

3. Tydzień : „ Odwiedzili nas babcia i dziadziuś”
Cele ogólne:
キ zapoznanie się z literą b : małą i wielką, drukowaną i pisaną,
キ przeliczanie w zakresie siedmiu,
キ rozwijanie sprawności manualnej,
キ rozwijanie pamięci słuchowej,
キ rozwijanie umiejętności wokalnych,
キ poznanie znaczenia słowa tolerancja,
キ rozwijanie mowy.

Piosenka : ” Wesoła babcia ” Danuta i Karol Jagiełło
1. Moja babcia lubi śpiewać,
moja babcia lubi grać –
lubi czytać dobre książki
a w niedzielę dłużej spać!

Ref: Bo nieprawda, że to babcie
muszą ciągle w kuchni stać.
smażyć placki, jajecznicę
i ubrania nasze prać.

2. Moja babcia jest zadbana
i ubiera modnie się.
Chodzi często do fryzjera
i wspaniale trzyma się.

Ref…
3. A ja kocham swoją babcię
i pomagam ciągle jej.
Chcę, by długo była młoda,
i by żyło się jej lżej.