obraz bałwan

Plan pracy wychowawczo dydaktycznej dla grupy Chrząszczy na miesiąc styczeń

Tematy tygodnia:

Tydzień I W ŚWIECIE BAŚNI

Tydzień II DOKARMIAMY PTAKI

Tydzień III MOJA BABCIA I MÓJ DZIADEK

Tydzień IV ZIMO BAW SIĘ Z NAMI

W ŚWIECIE BAŚNI

Cele ogólne:

– rozwijanie zainteresowania światem baśni

– kształtowanie spostrzegawczości i skojarzeń podczas odgadywania wybranych tytułów baśni

– rozwijanie umiejętności manualnych i wokalnych

– utrwalenie zasad korzystania z książeczek

– zachęcanie do prostych wypowiedzi na określony temat

– rozwijanie umiejętności liczenia

– zachęcanie do czynnego uczestnictwa w zabawie

– integrowanie grupy przez wytworzenie radosnej, serdecznej atmosfery

DOKARMIAMY PTAKI

Cele ogólne:

– uwrażliwienie na los ptaków zimujących w Polsce

– uświadomienie konieczności dokarmiania ptaków

– zapoznanie z wyglądem niektórych gatunków ptaków

– zachęcanie do prowadzenia obserwacji ptaków

– rozwijanie sprawności manualnej

– rozwijanie umiejętności współpracy w grupie

– kształtowanie umiejętności uważnego słuchania

– rozwijanie zainteresowań dzieci

MOJA BABCIA I MÓJ DZIADEK

Cele ogólne:

– wzmacnianie więzi uczuciowej z rodziną

– doskonalenie umiejętności okazywania serdeczności i miłości bliskim

– zachęcanie do przygotowania upominków dla najbliższych

– rozwijanie sprawności manualnej

– przyzwyczajanie do kulturalnego zachowania się wobec swoich dziadków i osób starszych

– rozwijanie pamięci słuchowej

– zachęcanie do prezentowania swoich umiejętności

– rozwijanie umiejętności wokalnych

ZIMO BAW SIĘ Z NAMI

Cele ogólne:

– zapoznanie z możliwością wykorzystania śniegu w zabawie

– zachęcanie do aktywnego spędzania czasu

– rozwijanie mowy

– utrwalenie zasad bezpieczeństwa podczas zimowych zabaw

– rozwijanie umiejętności skupienia uwagi podczas słuchania utworu wierszowanego

– kształtowanie sprawności fizycznej

– rozwijanie umiejętności plastycznych tj.kolorowania

– rozwijanie umiejętności logicznego myślenia

PIOSENKI

  1. „Krasnoludki” (autor nieznany)
  2. „ Głodny wróbelek” B.Forma
  3. „Życzenia dla babci i dziadka” A.Zagajewski
  4. „Biały puch” N.Łasocha

WIERSZE

  1. „Wesoły królik” B.Lewandowska
  2. „Ptaki i dzieci” W.Domeradzki
  3. „Kocham babcię i dziadka” B.Forma
  4. „Zimne ręce” M.Skorek