obraz bałwan

Tydzień I „Płynie czas”

Tydzień II „Młodsi i starsi”

Tydzień III „Sport to zdrowie”

Tydzień IV „Dbam o zdrowie”

Tydzień I

 1. Jesteśmy pomocni
 2. Dawniej i dziś
 3. Dzień za dniem
 4. Miesiąc za miesiącem
 5. Która godzina?
 • Witamy Nowy Rok.
 • Poznajemy różne rodzaje kalendarzy.
 • Poznajemy małą i wielką literę z, Z.
 • Poznajemy różne rodzaje zegarów.
 • Poznajemy znak matematyczny „+”.
 • Utrwalamy pojęcia „o 1 mniej”, „o 1 więcej”.
 • Doskonalimy umiejętność klasyfikowania.
 • Poznajemy budowę zegara.

Tydzień II

 1. Pomagamy młodszym i starszym
 2. Balonowe dekoracje
 3. Przyjęcie dla babci i dziadka
 4. Zabawy z babcią i dziadkiem
 5. Święto babci i dziadka
 • Utrwalamy nazwy dni tygodnia.
 • Poznajemy małą i wielką literę b, B.
 • Doskonalimy umiejętność czytania ze zrozumieniem.
 • Uczymy się pisać literki w liniaturze.
 • Utrwalamy pojęcie „tyle samo”.
 • Doskonalimy umiejętność dodawania.
 • Utrwalamy cyfry 1-5.
 • Doskonalimy umiejętność mierzenia długości.

Tydzień III

 1. Bądźmy uczciwi
 2. Na narty!
 3. Sporty zimowe
 4. Zimowy trening
 5. Medale dla zawodników
 • Ćwiczymy umiejętność uzasadniania swojego zdania.
 • Poznajemy monety 1-, 2- i 5- złotowe.
 • Poznajemy pojęcia: „zawody”, „rywalizacja”, „podium”, „fair play”.
 • Poznajemy określenia: „najkrótszy”, „najdłuższy”.
 • Poznajemy małą i wielką literkę n, N.
 • Doskonalimy umiejętność czytania ze zrozumieniem.
 • Poznajemy nazwy sportów zimowych.

Tydzień IV

 1. Dobre rady dla zdrowia
 2. Zimowe zabawy
 3. Dbamy o higienę
 4. Taniec to zdrowie
 5. Piramida zdrowia
 • Poznajemy bezpieczne zabawy na śniegu i lodzie.
 • Poznajemy małą i wielką literę s, S.
 • Poznajemy cyfrę 6.
 • Utrwalamy cyfry od 1 do 6.
 • Uczymy się pisać cyfry w kratownicy.
 • Doskonalimy umiejętność budowania wyrazów z sylab.
 • Tworzymy piramidę zdrowia.