obraz liście

Plan pracy wychowawczo – dydaktycznej dla grupy Chrząszcze

Tematy tygodnia:

Tydzień I i II        WIEM CO JEM I DLATEGO JESTEM ZDROWY

Tydzień III       JAK PRZEKAZUJEMY INFORMACJE

Tydzień IV     DZIEŃ I NOC

WIEM CO JEM I DLATEGO JESTEM ZDROWY

Cele ogólne:

-doskonalenie aparatu artykulacyjnego

-pokonywania uprzedzeń do niektórych pokarmów

-zaspokajanie zainteresowań poznawczych

– osłuchanie z piosenką „Witaminki- Fasolki”

-kształcenie poczucia rytmu

-wdrażanie do kulturalnego jedzenia (prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem, właściwe korzystanie z kubka)

– rozwijanie procesów poznawczych: uwagi, myślenia

-poszerzanie wiedzy na temat zdrowych produktów

JAK PRZEKAZUJEMY INFORMACJE

Cele ogólne:

– wdrażanie do uważnego słuchania nauczyciela i rówieśników

– zapoznanie z drogą listu od nadawcy do adresata

– wdrażanie do budowania poprawnej, zrozumiałej wypowiedzi podczas opowiadania co widać,

co dzieje się na obrazku

-rozwijanie zainteresowań poznawczych oraz umiejętności porównywania