obraz Mikołaj

Plan pracy wychowawczo – dydaktycznej dla grupy Chrząszcze na miesiąc Grudzień 

Tematy tygodnia:

Tydzień 1                    Przygotowujemy się do spotkania z Mikołajem

Tydzień 2                   Co przynosi zima

Tydzień 3                    Święta tuż, tuż…..

 

Przygotowujemy się do spotkania z Mikołajem

Cele ogólne:

-zachęcanie do rysowania kredkami

-budzenie radości ze spotkania z Mikołajem

-wdrażanie do  reagowania na hasło podczas zabaw muzyczno-ruchowych

-zachęcanie  do kulturalnego zachowania się

-zachęcane do wspólnych zabaw nowymi zabawkami

-kształcenie pamięci poprzez naukę piosenki „Tup, tup, tup po śniegu”

– rozwijanie umiejętności uważnego słuchania

– kształcenie umiejętności rytmicznego wymawiania tekstu

-poszerzanie doświadczeń plastycznych

 

Co przynosi zima

Cele ogólne:

-zachęcanie do wspólnych, zgodnych zabaw

-rozwijanie wyrazistego wypowiadania się

– wdrażanie do prawidłowego trzymania kredki

-prowadzenie zajęć badawczych ze śniegiem

-zachęcenie do wyciągania wniosków

– wzbogacanie plastycznych doświadczeń poprzez poznanie i stosowanie nowej techniki plastycznej

( gąbka)

-utrwalenie i nazywanie kolorów

– wyrabianie nawyku dbania o porządek w najbliższym otoczeniu

Święta tuż, tuż…..

Cele ogólne:

-rozwijanie spostrzegawczości

-zachęcanie do udziału w zabawach porannych

– podejmowanie prób samodzielnego wybierania materiałów, elementów dekoracyjnych do wykonania ozdób choinkowych

-kształcenie poczucia rytmu i rozwijanie zainteresowań muzyką i śpiewem

-wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa

-utrwalenie poznanych kolorów

-rozwijanie zainteresowań literaturą dla dzieci

-zapoznanie z tradycjami bożonarodzeniowymi, wdrażanie do prawidłowego stosowania pojęć określających położenie przedmiotu  w przestrzeni: wyżej, niżej

– kształcenie uwagi i poczucia słuchu podczas słuchania kolęd, wyzwalanie radości podczas podejmowanie prób wspólnego śpiewania kolęd