obraz Mikołaj

Tematy kompleksowe :

 1. Czekamy na Mikołaja.
 2. Ubieram się sam.
 3. Święta tuż, tuż…
 4. Zawitała do nas zima.

 

CELE OGÓLNE

Ad1.

 • Poznanie postaci Mikołaja.
 • Rozwijanie wyobraźni i kreatywnego myślenia u dzieci.
 • Wyrażanie emocji poprzez gesty i mimikę twarzy.
 • Wdrażanie do przestrzegania reguł obowiązujących  zasad bezpiecznej i zgodnej zabawy.
 • Rozwijanie koordynacji wzrokowo -słuchowej i słuchowo –ruchowej.
 • Wdrażanie do prawidłowego trzymania kredki. 

Ad2.

 • Zachęcanie dzieci do samodzielnego ubierania się.
 • Utrwalanie nawyku spożywania posiłków w ciszy.
 • Używanie słów i zwrotów grzecznościowych.
 • Klasyfikowanie przedmiotów wg. wspólnej cechy: kształtu ,koloru ,wielkości.
 • Rozumienie związku między sposobem ubierania się, a pogodą.
 • Utrwalanie nazw ubrań , kolejności ich wkładania. 

Ad3.

 • Zapoznanie się z tradycjami Świąt Bożego Narodzenia: zwyczajem wysyłania kartek świątecznych do osób bliskich, śpiewania kolęd, ubierania choinki, dzielenia się opłatkiem.
 • Kształcenie wyobraźni ruchowej, wrażliwości muzycznej.
 • Rozumienie pojęć : błyszczący , kruchy, delikatny, na górze na dole.
 • Uświadomienie konieczności ostrożnego obchodzenia się z ozdobami świątecznymi.
 • Poznanie drzewa iglastego, roli wody w życiu roślin.
 • Rozwijanie sprawności manualnej. 

Ad4.

 • Poznanie zmian w przyrodzie zachodzących zimą.
 • Nazywanie zjawisk pogodowych zachodzących zimą : mróz, śnieżyca, wiatr, śnieg
 • Ćwiczenia artykulacyjne na wyrazach dźwiękonaśladowczych.
 • Poznanie sportów zimowych.
 • Utrwalanie scenariusza na Dzień Babci i Dziadka.
 • Poznawanie właściwości śniegu i lodu.
 • Rozwijanie sprawności manualnej.
 • Rozwijanie poczucia rytmu
 • Nazywanie członków rodziny.